zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Research Areas

The following is a selection of the research main fields currently being addressed by the department:

 • geometric design (roads, highways, intersections)   [kliknij aby rozwinąć!]

  • badania i modele ruchu, 
  • rozwój metod estymacji przepustowości i ocen warunków ruchu na drogach w ujęciu modeli niezawodności,
  • projektowanie rozwiązań o cechach innowacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i szynowej (koleje i tramwaje),
  • rozwój standardów technicznych w projektowaniu infrastruktury drogowej i szynowej – transfer wyników badań naukowych do praktyki
  • niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przestrzeni drogi
 • road safety   [kliknij aby rozwinąć!]

  before and after analysis

  speed enforcement

 • ochrona środowiska w budownictwie liniowym (drogi i koleje, linie tramwajowe)   [kliknij aby rozwinąć!]

  • prognozowanie i metody ochrony przed hałasem generowanym przez pojazdy samochodowe i szynowe,
  • zagospodarowanie otoczenia dróg i linii kolejowych oraz tramwajowych w aspekcie ochrony akustycznej,
  • rozwój konstrukcji nawierzchni szynowych w aspekcie ograniczenia emisji drgań
 • intersections' capacity and traffic performance modelling   [kliknij aby rozwinąć!]

  - reability theory in traffic performance assesment
  - capacity of turbo roundabouts
  - 2+1 passing relief lanes operation

 • traffic management and signal control in urban areas and rural signalized interscections   [kliknij aby rozwinąć!]

  - impact of intersection geometry and operation on saturation flow rates
  - saturation flow modelling within reability theory for congested intersections
  - dilemma zone modelling and protection with adaptive signal control strategies

 • technology of materials and pavements   [kliknij aby rozwinąć!]

  • rozwój metod diagnostyki i prognozowania stanu infrastruktury drogowej,
  • zintegrowane zarządzanie infrastrukturą drogową (asset management)