zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni


Stanisław Gaca, professor

Stanisław Gaca, professor

Warszawska 24, room 21

e-mail: sgaca@pk.edu.pl

phone: +48 12 628 23 20

road design, traffic engineering, road safety

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • badania ruchu na skrzyżowaniach z ich odwzorowaniem za pomocą modeli symulacyjnych,
 • rozwój metod szacowania przepustowości skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

 

 

Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, kierownik
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008, kierownik
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – GAMBIT 2005. Politechnika Gdańska, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2004 – 2008, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
 • Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg. Konsorcjum SIGNALCO Kraków – TRAFIK Gdańsk – HB Verkehrsconsult Aachen. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2002 – 2003, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

pokój 21, budynek główny WIL

e-mail: janusz.bohatkiewicz@pk.edu.pl

tel.: 12 628 23 20

Mariusz Kieć, Ph.D.

Mariusz Kieć, Ph.D.

Warszawska 24

e-mail: mkiec@pk.edu.pl

phone +48 12 628 21 58

road design, traffic engineering, road safety

Informacje dla studentów:

-

Zainteresowania badawcze:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • mikrosymulacja i modelowanie ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwo i modelowanie ruchu pieszego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • projektowanie geometryczne dróg i skrzyżowań.


Rozprawa doktorska:

 • Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.


Monografie, podręczniki, wytyczne:

 • Gaca S., Kieć M.: Kontrola dostępności dróg jako instrument oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rozdział 3.3 w monografii pod redakcją R. Krystka „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - tom II Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKŁ, Warszawa, 2009, s. 110-128
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004, s. 163

 
 

Prace badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR nr N R10-0067-10, Politechnika Krakowska, 2010 - 2013, współautor – główny wykonawca
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Projekt badawczy MNiSzW nr 2544/B/T02/2009/37, Politechnika Krakowska, 2009 – 2012, współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy MNiI  nr R10 008 02, Politechnika Krakowska, 2007 - 2009, współautor – główny wykonawca
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-7/2/2006, Politechnika Gdańska, 2006-2009, współautor
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Nr proj. 4T07E053327. Politechnika Krakowska, 2006, współautor
 • Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Politechnika Krakowska 2004, współautor

 

Inne raporty:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor w zakresie oceny prędkości dla różnych odcinków dróg
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008 – współautor
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008, współautor

 

Prace projektowe, ważniejsze ekspertyzy:

Łącznie wykonano 36 prac projektowych i studialnych oraz opinii (autorskie i współautorskie). Wśród prac projektowych, studialnych oraz ekspertyz i opinii znajdują się:

 • 11 prac związanych ze studiami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 13 prac z zakresu projektowania skrzyżowań i analiz ich funkcjonowania,
 • 12 opinii do rozwiązań drogowych (projektowanych i istniejących).

 

 

 

 

Piotr Kozioł, professor

Piotr Kozioł, professor

Warszawska 24, room 23

e-mail:  pkoziol@pk.edu.pl

phone: +48 12 628 23 20

budownictwo kolejowe

Juliusz Sołkowski, professor

Juliusz Sołkowski, professor

Warszawska 24, room 29

e-mail: jsolkow@pk.edu.pl

phone: +48 12 628 23 90

railway design

Jan Gertz, Ph.D.

Jan Gertz, Ph.D.

Warszawska 24, room 29

e-mail: jgertz@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 90

rail transport

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Radosław Bąk, Ph.D.

Radosław Bąk, Ph.D.

Warszawska 24, room 24

e-mail: rbak@pk.edu.pl

phone +48 12 628 25 39

road design, traffic engineering

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Dorota Błaszkiewicz, MSc

Dorota Błaszkiewicz, MSc

Warszawska 24, room 30

e-mail: dorota.blaszkiewicz@pk.edu.pl

phone +48 12 628 21 57

railway design

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Piotr Buczek, Ph.D.

Piotr Buczek, Ph.D.

Warszawska 24, room 17

e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

phone: +48 12 374 23 59

road design and environmental protection

Zainteresowania badawcze:

 • budownictwo drogowe,
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym,
 • projektowanie zabezpieczeń akustycznych,
 • symulacja rozprzestrzeniania się hałasu drogowego,
 • badania wpływu różnych form zagospodarowania terenu na rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku.

Praca doktorska:

Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia

Łukasz Chudyba, Ph.D.

Łukasz Chudyba, Ph.D.

Warszawska 24, room 30

e-mail:  lukasz.chudyba@pk.edu.pl

phone +48 12 628 21 57

railway design

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Jarosław Górszczyk Ph.D.,P.E.

Jarosław Górszczyk Ph.D.,P.E.

Warszawska 24, room 19

e-mail: jgorszcz@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 68

mechanics & thermomechanics of road pavements, numerical modelling, technology of road construction

Zainteresowania badawcze:

 • mechanika, termomechanika nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Rozprawa doktorska:

 • Wpływ zbrojenia geosyntetyczną warstwą pośrednią na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowej. Politechnika Krakowska, Kraków 2010

 

Prace badawcze:

 • Udział w projekcie badawczym: Modellierung Temperaturgradienten in Betonstraßenkonstruktionen, Projekt-Nr F1100.3312002, Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy 2011−2015.
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Określanie trwałości zmęczeniowej asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią. Nr rej. N N506 433136, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009−2010
 • Współautor grantu: Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007
 • Współpraca przy projekcie badawczym: Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003 


Wojciech Jankowski, MSc

Wojciech Jankowski, MSc

Warszawska 24, room 15

e-mail: wojciech.jankowski@pk.edu.pl

railway design

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Konrad Malicki, phD

Konrad Malicki, phD

Warszawska 24, room 19

e-mail: kmalicki@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 68

road pavements & materials, technology of road construction

Zainteresowania badawcze:

 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych
 • badania połączeń międzywarstwowych w konstrukacjach nawierzchni drogowych i lotniskowych

Rozprawa doktorska:

 • Analiza połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach obciążeń statycznych i zmęczeniowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2012

 

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej.Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współpraca)
Grzegorz Mirek, Ph.D.

Grzegorz Mirek, Ph.D.

Warszawska 24, Houston, 114

e-mail: gmirek@pk.edu.pl

phone +48 12 628 31 07

engineering-industrial surveying

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Krzysztof Ostrowski, phD

Krzysztof Ostrowski, phD

Warszawska 24, room 24

e-mail: k.ostrowski.fm@interia.pl

phone +48 12 628 25 39

road design, traffic engineering

Zainteresowania naukowe:

 • eksploatacja i niezawodność funkcjonowania skrzyżowań i odcinków drogowych,
 • identyfikacja i modelowanie procesów ruchu na odcinkach dróg i skrzyżowaniach,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

 

Praca doktorska:

 • Ostrowski K.: Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją w warunkach zmiennego natężenia nasycenia, Politechnika Krakowska, Kraków 2010,

 

Wybrane projekty badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Politechnika Krakowska. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR Warszawa, R10-0067-10/2010, 2010-2013 (współpraca).
 • Chodur J., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R.: Wybrane problemy projektowe i eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, Projekt naukowo – badawczy, Politechnika Krakowska 2009 – 2011, NCN nr N N509 254037,
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 (współautor),
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008 (współpraca),
 • Gambit Opolski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Opolskiego. Politechnika Krakowska 2006 (współautor),
 • Gambit Podkarpacki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska 2009 (współautor),
 • Gondek S., Chodur J., Kieć M., Ostrowski K., Bieńkowicz J.: Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Kraków 2004.

 

Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Opinie techniczne, prace studialne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Projekty i analizy funkcjonalno-ruchowe skrzyżowań drogowych i innych elementów infrastruktury drogowej,
 • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Sylwia Pazdan, MSc

Sylwia Pazdan, MSc

Warszawska 24, room 18

e-mail: sylwia.pazdan@pk.edu.pl

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Zainteresowania naukowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zastosowania big data w analizach ruchu rowerowego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie.

 

Praca doktorska

 • Pazdan S.: Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa, Politechnika Krakowska, 2022r.

 

Malwina Spławińska, phD

Malwina Spławińska, phD

Warszawska 24, room 1

e-mail: msplaw@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 23

road design, traffic engineering

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja i modelowanie wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg,
 • zmienność natężeń ruchu i ocena ich wpływu na sprawność infrastruktury drogowej,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań.

 

Rozprawa doktorska:

 • Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

 

Remigiusz Wojtal, phD

Remigiusz Wojtal, phD

Warszawska 24, room 17

e-mail: rwojtal@pk.edu.pl

phone +48 12 374-23-59

road design, traffic engineering

Zainteresowania badawcze:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • Mikrosymulacje w badaniach ruchu drogowego
 • Modelowanie ruchu pieszego

 

Praca doktorska:

“Development of a methodology for analyzing safety treatments at isolated signalized intersections”. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln (USA), maj 2012

 

Inne:

 • Development of a state of the art traffic microsimulation model for Nebraska (autorzy: J. Appiah, Y. Chen, B. Naik, L. Rilett). Nebraska Transportation Center, Final Report 2011, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek, M.Kieć, K.Ostrowski,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości rond (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; (autorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca

 

Krystian Woźniak, phD

Krystian Woźniak, phD

Warszawska 24, room 13

e-mail: kwozniak@pk.edu.pl

phone: +48 12 628 21 58

road design and environmental protection

Zainteresowania badawcze:

 • hałas komunikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem hałasu drogowego, metody i środki ochrony przed hałasem
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym
 • projektowanie dróg

 

Praca doktorska:

Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej otoczenia. Politechnika Krakowska, 2011

 
 

Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy nr NR10-0067-10/2010 . 2010 - 2013 r., Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa” – umowa 4986/B/T02/2010/38, 2010 – 2012, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Analiza wpływu systemu bram na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego -  usługa badawcza wykonana dla GDDKiA, Politechnika Krakowska, 2011
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy nr 0596/T02/2007/02, 2007 2009, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Projekt badawczy nr 4T07E053327, 2004 - 2006, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę,– praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 2007, Politechnika Krakowska, współautor
 • Pomiary hałasu przy drogach wojewódzkich województwa małopolskiego prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru ruchu, – praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 2005, współautor

 

Piotr Zieliński, phD

Piotr Zieliński, phD

Warszawska 24, room 12

e-mail: pzielin@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 23

road pavements & materials, technology of road construction

Zainteresowania badawcze:

 • Materiały stosowane do budowy dróg
 • Wykorzystanie materiałów z recyklingu w konstrukcji nawierzchni drogowych
 • Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni drogowej


Rozprawa doktorska:

 • Wybrane zagadnienia trwałości nawierzchni asfaltobetonowej z geosyntetyczną warstwą pośrednią, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.

 

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.T07 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współautor).
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Wpływ sczepności geosyntetycznej warstwy pośredniej na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni bitumicznych, nr 5 T07E 070 25, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2003−2004.
 • Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003  (współautor).


Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Projekty konstrukcji nawierzchni zarówno nowych jak i przebudowywanych dróg wszystkich klas technicznych,
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych,
 • Projekty składu (badania typu) dla mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowych wraz z opracowaniem technologii ich naprawy
 • Badania odbiorcze nawierzchni asfaltowych
 • Ocena właściwości materiałów stosowanych do budowy dróg
mgr inż. Tomasz Kula

mgr inż. Tomasz Kula

pok. 12 bud. główny WIL

e-mail: tomasz.kula@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

Sergiusz Lisowski, MSc

Sergiusz Lisowski, MSc

Warszawska 24, room 14

e-mail: sergiusz.lisowski@pk.edu.pl

phone +48 12 628 23 58

engineering-industrial surveying

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
Małgorzata Urbanek, MSc

Małgorzata Urbanek, MSc

Warszawska 24, room 28

e-mail: malgorzata.urbanek@pk.edu.pl

phone +48 12  628 21 79

railway design

Research fields:

 • traffic signals,
 • road safety,
 • traffic modelling

 

Selected publications:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016, s. 55-64
 • Chodur J., Bąk R.:Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor