zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

ASAP

Studenci zobowiązani są do weryfikowania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym ASAP. Uruchomienie systemu ASAP jest możliwe poprzez stosowną zakładkę w "Wirtualnym Dziekanacie" lub https://asap.pk.edu.pl/ . Więcej informacji znaleźć można na stronie wydziału.

Uwagi ogólne:

 1. Wytyczne dla studentów odnośnie przygotowania plików wstawianych do ASAP: Do ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.
 2. Sposób postępowania studentów, promotorów i operatorów w przypadku prac z dwoma autorami: Praca w takim przypadku powinna zostać wgrana do ASAP przez każdego z autorów podczas tej samej sesji obron. Jeżeli nie jest to możliwe, praca wgrana jako pierwsza nie może być zarchiwizowana do czasu przeprowadzenia weryfikacji w systemie antyplagiatowym pracy drugiego autora. Stosowna informacja o drugim autorze powinna być zamieszczona w ASAP na początku streszczenia pracy.
 3. Sposób postępowania studentów, promotorów i operatorów w przypadku prac z dwoma promotorami: Do ASAP należy wprowadzić jednego promotora (wiodącego). Do czasu dodania przez Plagiat.pl nowego pola, pozwalającego na dodanie nazwiska drugiego promotora, należy uzupełniać brakujące dane bezpośrednio w ORPD. 
 4. Sposób postępowania studentów, promotorów i operatorów w przypadku prac z przekroczonym limitem znaków: Prace nie powinny przekraczać limitu ustalonego przez PK, tj. 350 000 znaków.
 5. Sposób postępowania studentów, promotorów i operatorów w przypadku prac zawierających znaki lub ciągi znaków niedopuszczane przez system: Jeżeli nie jest możliwe dodanie do ASAP pracy z powodu niestandardowych ciągów znaków w streszczeniu, student powinien dokonać odpowiedniej korekty streszczenia po konsultacji z promotorem.
 6. Kolejność postepowania: Do decyzji promotorów pozostawiona jest kolejność postepowania dotycząca kroków: przepuszczenie pracy przez system antyplagiatowy, ocena pracy przez promotora.