zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Działalność usługowa

Oferta współpracy z gospodarką obejmuje głównie problematykę podejmowaną w pracach naukowo-badawczych pracowników Katedry, a także innych wybranych zagadnień planistycznych i projektowych związanych z budownictwem drogowym.

Katedra współpracuje z:

 • instytucjami centralnymi - uczestnicząc w opiniowaniu i tworzeniu przepisów projektowania, przygotowując wytyczne projektowania i instrukcje obliczania przepustowości skrzyżowań, opracowując opinie i świadcząc różne usługi doradcze
 • administracją samorządową i zarządcami dróg – wykonując oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opracowując programy poprawy tego bezpieczeństwa, wykonując opinie i ekspertyzy z zakresu planowania i projektowania infrastruktury drogowej, realizując zadania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • biurami projektów – wykonując badania i analizy ruchu drogowego oraz ekspertyzy a także uczestnicząc w projektowaniu nietypowych rozwiązań drogowych
 • wyższymi uczelniami – podejmując wspólne zadania badawcze oraz usługi eksperckie, w ramach tworzonych w tym celu konsorcjów, przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań infrastruktury drogowej.

Oferta współpracy obejmuje również szkolenia pracowników administracji oraz kadry inżynierskiej w formie kursów lub studiów podyplomowych.

 

Oferowane prace badawcze i ekspertyzy obejmują:

 • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • badania empiryczne parametrów ruchu obejmujące różne grupy uczestników ruchu wraz z analizami wykorzystywanymi w pracach planistycznych i projektowych,
 • rozwój modeli ruchu z ich zastosowaniem do ocen sprawności, kosztów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ekspertyzy naukowe funkcjonowania różnych rozwiązań drogowych wraz z koncepcjami ich usprawnień,
 • projektowanie koncepcyjne skrzyżowań i węzłów,
 • analizy uwarunkowań i kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacji ruchu,
 • oceny wpływu dróg i ruchu na środowisko, a szczególnie hałasu drogowego,
 • badania materiałów wykorzystywanych w nawierzchniach drogowych, projektowanie i optymalizacja składów mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • projektowanie nawierzchni z wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu,
 • projektowanie nietypowych konstrukcji nawierzchni drogowych,
 • dobór i projektowanie konstrukcji nawierzchni w osiedlach mieszkaniowych i obszarach zabytkowych
 • zastosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym,
 • szkolenie kadr inżynierskich obejmujące: audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierię ruchu, projektowanie dróg i skrzyżowań, wdrażanie nowych technologii w budowie nawierzchni drogowych.