zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Kierunki badawcze

Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych Katedry skupiają się wokół wyróżnionych pól badawczych obejmujących projektowanie dróg i szeroko pojętą inżynierię ruchu drogowego:

 • badania efektywności funkcjonowania infrastruktury drogowej i szynowej oraz doskonalenie zasad jej projektowania   [kliknij aby rozwinąć!]

  • badania i modele ruchu, 
  • rozwój metod estymacji przepustowości i ocen warunków ruchu na drogach w ujęciu modeli niezawodności,
  • projektowanie rozwiązań o cechach innowacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i szynowej (koleje i tramwaje),
  • rozwój standardów technicznych w projektowaniu infrastruktury drogowej i szynowej – transfer wyników badań naukowych do praktyki
  • niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przestrzeni drogi
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego   [kliknij aby rozwinąć!]

  • wpływ charakterystyk ruchu i cech dróg na ryzyko w ruchu drogowym, modele prognozowania ryzyka,
  • rozwój metod oceny brd z wykorzystaniem miar pośrednich,
  • badania skuteczności różnych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • wpływ alternatywnych środków transportu na bezpieczeństwo i sprawność ruchu
 • ochrona środowiska w budownictwie liniowym (drogi i koleje, linie tramwajowe)   [kliknij aby rozwinąć!]

  • prognozowanie i metody ochrony przed hałasem generowanym przez pojazdy samochodowe i szynowe,
  • zagospodarowanie otoczenia dróg i linii kolejowych oraz tramwajowych w aspekcie ochrony akustycznej,
  • rozwój konstrukcji nawierzchni szynowych w aspekcie ograniczenia emisji drgań
 • materiały oraz nawierzchnie drogowe i szynowe   [kliknij aby rozwinąć!]

  • podstawy teoretyczne wymiarowania konstrukcji nawierzchni, modelowanie konstrukcji różnych typów nawierzchni i podłoża,
  • badania laboratoryjne materiałów i nawierzchni drogowych i szynowych
  • mechanika nawierzchni drogowych i szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki
  • eksploatacja i utrzymanie nawierzchni drogowych i szynowych, technologia budowy, technologie napraw i remontów
 • metody obliczeniowe i modelowanie analityczne w analizie pracy nawierzchni   [kliknij aby rozwinąć!]

  • rozwój metod obliczeniowych opartych na aproksymacjach i rozwiązaniach semi-analitycznych,
  • modelowanie analityczne w mechanice nawierzchni,
  • modelowanie układów dynamicznych w odniesieniu do infrastruktury i inżynierii ruchu,
  • rozwój metod stochastycznych i hybrydowych w bezpieczeństwie ruchu i dynamice konstrukcji
 • diagnostyka i zarządzanie infrastrukturą drogową   [kliknij aby rozwinąć!]

  • rozwój metod diagnostyki i prognozowania stanu infrastruktury drogowej,
  • zintegrowane zarządzanie infrastrukturą drogową (asset management)