zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

Strona główna

O katedrze

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu powstała z połączenia Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, kontynuując długoletnią tradycję działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie budowy dróg samochodowych i kolejowych. Początki działalności sięgają 1945 r. kiedy to powołano Wydział Architektury, Inżynierii i Komunikacji AGH w Krakowie jako zalążek Politechniki Krakowskiej. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym 8 administracyjno-technicznych. Zainteresowania badawcze zespołu badawczego skupiają się wokół szeroko pojętego budownictwa drogowego i kolejowego – projektowania geometrycznego i konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu oraz oddziaływania na środowisko.