zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

Oferta kształcenia

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunkach budownictwo, transport i gospodarka przestrzenna. za profile dyplomowania na studiach inżynierskich obejmujące „Projektowanie infrastruktury drogowej”, „Budowę i utrzymanie nawierzchni drogowych” oraz „Projektowanie infrastruktury szynowej”.

Oprócz przedmiotów kursowych, Katedra organizuje i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, kursach i specjalnych szkoleniach.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kurs „Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, a także studia podyplomowe „Inżynieria Ruchu Drogowego”, pozwalające uzupełnić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii ruchu.

W ostatnich latach zorganizowano i prowadzono zajęcia na studiach podyplomowych Bezpieczne i Przyjazne Środowisku Drogi i Skrzyżowania oraz kursy dla jednostek administracji państwowej.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania istnieje możliwość organizacji szkoleń lub kursów z danej tematyki wpisującej się w zagadnienia budownictwa drogowego i inżynierii ruchu.