zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni


prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

pok. 20 bud. główny WIL

e-mail: sgaca@pk.edu.pl

tel.: 12 628 23 55

budownictwo drogowe, inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • badania ruchu na skrzyżowaniach z ich odwzorowaniem za pomocą modeli symulacyjnych,
 • rozwój metod szacowania przepustowości skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

 

 

Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, kierownik
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008, kierownik
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – GAMBIT 2005. Politechnika Gdańska, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2004 – 2008, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
 • Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg. Konsorcjum SIGNALCO Kraków – TRAFIK Gdańsk – HB Verkehrsconsult Aachen. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2002 – 2003, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

pokój 21, budynek główny WIL

e-mail: janusz.bohatkiewicz@pk.edu.pl

tel.: 12 628 23 20

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK

pok. 13 bud. główny WIL

e-mail: mkiec@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 58

budownictwo drogowe, inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Informacje dla studentów:

-

Zainteresowania badawcze:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • mikrosymulacja i modelowanie ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwo i modelowanie ruchu pieszego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • projektowanie geometryczne dróg i skrzyżowań.


Rozprawa doktorska:

 • Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.


Monografie, podręczniki, wytyczne:

 • Gaca S., Kieć M.: Kontrola dostępności dróg jako instrument oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rozdział 3.3 w monografii pod redakcją R. Krystka „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - tom II Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKŁ, Warszawa, 2009, s. 110-128
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004, s. 163

 
 

Prace badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR nr N R10-0067-10, Politechnika Krakowska, 2010 - 2013, współautor – główny wykonawca
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Projekt badawczy MNiSzW nr 2544/B/T02/2009/37, Politechnika Krakowska, 2009 – 2012, współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy MNiI  nr R10 008 02, Politechnika Krakowska, 2007 - 2009, współautor – główny wykonawca
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-7/2/2006, Politechnika Gdańska, 2006-2009, współautor
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Nr proj. 4T07E053327. Politechnika Krakowska, 2006, współautor
 • Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Politechnika Krakowska 2004, współautor

 

Inne raporty:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor w zakresie oceny prędkości dla różnych odcinków dróg
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008 – współautor
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008, współautor

 

Prace projektowe, ważniejsze ekspertyzy:

Łącznie wykonano 36 prac projektowych i studialnych oraz opinii (autorskie i współautorskie). Wśród prac projektowych, studialnych oraz ekspertyz i opinii znajdują się:

 • 11 prac związanych ze studiami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 13 prac z zakresu projektowania skrzyżowań i analiz ich funkcjonowania,
 • 12 opinii do rozwiązań drogowych (projektowanych i istniejących).

 

 

 

 

 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

pok. 23 bud. główny WIL

e-mail: pkoziol@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 20

budownictwo kolejowe

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski

pok. 29 bud. główny WIL

e-mail: jsolkow@pk.edu.pl

budownictwo kolejowe

dr inż. Jan Gertz, prof. PK

dr inż. Jan Gertz, prof. PK

pok. 29 bud. główny WIL

e-mail: jgertz@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 90

transport, inżynieria ruchu kolejowego

Informacje dla studentów:

Terminy konsultacji podane są w Spisie pracowników PK

dr inż. Radosław Bąk

dr inż. Radosław Bąk

pok. 24 bud. główny WIL

e-mail: rbak@pk.edu.pl

tel. 12 628 25 39

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Informacje dla studentów:

Terminy konsultacji są podane w Spisie pracowników PK

 

Zainteresowania badawcze:

 • funkcjonowanie skrzyżowań ze zmiennoczasową sygnalizacją świetlną,
 • bezpieczeństwo i przepustowość skrzyżowań drogowych,
 • mikrosymulacja i modelowanie ruchu drogowego


Praca doktorska: 

Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich, Politechnika Krakowska, 2017 r.

 

Wybrane projekty badawcze:

 • Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, grant NCN 2540/B/T02/2009/37, 2009÷2012, współautor
 • Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu. Zadanie T6.5 w projekcie strukturalnym POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, 2010 ÷ 2012, wykonawca
dr inż. Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć

dr inż. Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć

pok. 14 bud. główny WIL

e-mail: dorota.blaszkiewicz@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 57

budownictwo kolejowe

dr inż. Piotr Buczek

dr inż. Piotr Buczek

pok. 17 bud. główny WIL

e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

tel. 12 374 23 59

budownictwo drogowe i ochrona środowiska w budownictwie drogowym

Zainteresowania badawcze:

 • budownictwo drogowe,
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym,
 • projektowanie zabezpieczeń akustycznych,
 • symulacja rozprzestrzeniania się hałasu drogowego,
 • badania wpływu różnych form zagospodarowania terenu na rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku.

Praca doktorska:

Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia

dr inż. Łukasz Chudyba

dr inż. Łukasz Chudyba

pok. 14 bud. główny WIL

e-mail: lukasz.chudyba@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 58

budownictwo kolejowe

dr inż. Jarosław Górszczyk

dr inż. Jarosław Górszczyk

pok. 19 bud. główny WIL

e-mail: jgorszcz@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 68

mechanika, termomechanika nawierzchni drogowych i lotniskowych

Zainteresowania badawcze:

 • mechanika, termomechanika nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Rozprawa doktorska:

 • Wpływ zbrojenia geosyntetyczną warstwą pośrednią na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowej. Politechnika Krakowska, Kraków 2010

 

Prace badawcze:

 • Udział w projekcie badawczym: Modellierung Temperaturgradienten in Betonstraßenkonstruktionen, Projekt-Nr F1100.3312002, Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy 2011−2015.
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Określanie trwałości zmęczeniowej asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią. Nr rej. N N506 433136, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009−2010
 • Współautor grantu: Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007
 • Współpraca przy projekcie badawczym: Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003 


dr inż. Filip Janowiec

dr inż. Filip Janowiec

pok. 15 bud. główny WIL

e-mail: filip.janowiec@pk.edu.pl

budownictwo kolejowe

dr inż. Konrad Malicki

dr inż. Konrad Malicki

pok. 19 bud. główny WIL

e-mail: kmalicki@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 68

technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Zainteresowania badawcze:

 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych
 • badania połączeń międzywarstwowych w konstrukacjach nawierzchni drogowych i lotniskowych

Rozprawa doktorska:

 • Analiza połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach obciążeń statycznych i zmęczeniowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2012

 

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej.Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współpraca)
dr inż. Grzegorz Mirek

dr inż. Grzegorz Mirek

pok. 114 bud 13 "Houston"

e-mail: gmirek@pk.edu.pl

tel. 12 628 31 07

geodezja inżynieryjno-procesowa

Informacje dla studentów:

Terminy konsultacji podane są w Spisie pracowników PK

dr inż. Krzysztof Ostrowski

dr inż. Krzysztof Ostrowski

pok. 24 bud. główny WIL

e-mail: k.ostrowski.fm@interia.pl

tel. 12 628 25 39

budownictwo drogowe i inżynieria ruchu drogowego

Zainteresowania naukowe:

 • eksploatacja i niezawodność funkcjonowania skrzyżowań i odcinków drogowych,
 • identyfikacja i modelowanie procesów ruchu na odcinkach dróg i skrzyżowaniach,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

 

Praca doktorska:

 • Ostrowski K.: Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją w warunkach zmiennego natężenia nasycenia, Politechnika Krakowska, Kraków 2010,

 

Wybrane projekty badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Politechnika Krakowska. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR Warszawa, R10-0067-10/2010, 2010-2013 (współpraca).
 • Chodur J., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R.: Wybrane problemy projektowe i eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, Projekt naukowo – badawczy, Politechnika Krakowska 2009 – 2011, NCN nr N N509 254037,
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 (współautor),
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008 (współpraca),
 • Gambit Opolski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Opolskiego. Politechnika Krakowska 2006 (współautor),
 • Gambit Podkarpacki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska 2009 (współautor),
 • Gondek S., Chodur J., Kieć M., Ostrowski K., Bieńkowicz J.: Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Kraków 2004.

 

Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Opinie techniczne, prace studialne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Projekty i analizy funkcjonalno-ruchowe skrzyżowań drogowych i innych elementów infrastruktury drogowej,
 • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.
dr inż. Sylwia Pazdan

dr inż. Sylwia Pazdan

pok. 18 bud. główny WIL

e-mail: sylwia.pazdan@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 28

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Zainteresowania naukowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zastosowania big data w analizach ruchu rowerowego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie.

 

Praca doktorska

 • Pazdan S.: Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa, Politechnika Krakowska, 2022r.

 

dr inż. Malwina Spławińska

dr inż. Malwina Spławińska

pok. 27 bud. główny WIL

e-mail: msplaw@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja i modelowanie wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg,
 • zmienność natężeń ruchu i ocena ich wpływu na sprawność infrastruktury drogowej,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań.

 

Rozprawa doktorska:

 • Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

 

dr inż. Remigiusz Wojtal

dr inż. Remigiusz Wojtal

pok. 17 bud. główny WIL

e-mail: rwojtal@pk.edu.pl

tel. 12 374-23-59

budownictwo drogowe i inżynieria ruchu drogowego

Zainteresowania badawcze:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • Mikrosymulacje w badaniach ruchu drogowego
 • Modelowanie ruchu pieszego

 

Praca doktorska:

“Development of a methodology for analyzing safety treatments at isolated signalized intersections”. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln (USA), maj 2012

 

Inne:

 • Development of a state of the art traffic microsimulation model for Nebraska (autorzy: J. Appiah, Y. Chen, B. Naik, L. Rilett). Nebraska Transportation Center, Final Report 2011, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek, M.Kieć, K.Ostrowski,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości rond (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; (autorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca

 

dr inż. Krystian Woźniak

dr inż. Krystian Woźniak

pok. 13 bud. główny WIL

e-mail: kwozniak@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 58

budownictwo drogowe i ochrona środowiska w budownictwie drogowym

Zainteresowania badawcze:

 • hałas komunikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem hałasu drogowego, metody i środki ochrony przed hałasem
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym
 • projektowanie dróg

 

Praca doktorska:

Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej otoczenia. Politechnika Krakowska, 2011

 
 

Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy nr NR10-0067-10/2010 . 2010 - 2013 r., Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa” – umowa 4986/B/T02/2010/38, 2010 – 2012, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Analiza wpływu systemu bram na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego -  usługa badawcza wykonana dla GDDKiA, Politechnika Krakowska, 2011
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy nr 0596/T02/2007/02, 2007 2009, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Projekt badawczy nr 4T07E053327, 2004 - 2006, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę,– praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 2007, Politechnika Krakowska, współautor
 • Pomiary hałasu przy drogach wojewódzkich województwa małopolskiego prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru ruchu, – praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 2005, współautor

 

dr inż. Piotr Zieliński

dr inż. Piotr Zieliński

pok. 12 bud. główny WIL

e-mail: pzielin@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Zainteresowania badawcze:

 • Materiały stosowane do budowy dróg
 • Wykorzystanie materiałów z recyklingu w konstrukcji nawierzchni drogowych
 • Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni drogowej


Rozprawa doktorska:

 • Wybrane zagadnienia trwałości nawierzchni asfaltobetonowej z geosyntetyczną warstwą pośrednią, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.

 

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.T07 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współautor).
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Wpływ sczepności geosyntetycznej warstwy pośredniej na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni bitumicznych, nr 5 T07E 070 25, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2003−2004.
 • Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003  (współautor).


Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Projekty konstrukcji nawierzchni zarówno nowych jak i przebudowywanych dróg wszystkich klas technicznych,
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych,
 • Projekty składu (badania typu) dla mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowych wraz z opracowaniem technologii ich naprawy
 • Badania odbiorcze nawierzchni asfaltowych
 • Ocena właściwości materiałów stosowanych do budowy dróg
mgr inż. Tomasz Kula

mgr inż. Tomasz Kula

pok. 12 bud. główny WIL

e-mail: tomasz.kula@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

mgr inż. Sergiusz Lisowski

mgr inż. Sergiusz Lisowski

pok. 28 bud. główny WIL

e-mail: sergiusz.lisowski@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 58

geodezja inżynieryjno-przemysłowa

mgr inż. Małgorzata Urbanek

mgr inż. Małgorzata Urbanek

pok. 14 bud. główny WIL

e-mail: malgorzata.urbanek@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 79

budownictwo kolejowe