zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni


prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

pok. 21 bud. główny WIL

e-mail: sgaca@pk.edu.pl

tel.: 12 628 23 20

budownictwo drogowe, inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • badania ruchu na skrzyżowaniach z ich odwzorowaniem za pomocą modeli symulacyjnych,
 • rozwój metod szacowania przepustowości skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.


Monografie, podręczniki, wytyczne:

 • Gaca S. Tracz M.: Rozwój inżynierii ruchu drogowego jako jeden z efektów badań naukowych. Monografia pt.: Zintegrowany system i środki transportu w Polsce. Pod redakcją M. Sitarza, rozdz. V. wyd. Politechnika Śląska, Katowice 2009, str. 82-97
 • Gaca S., Kieć M.: Kontrola dostępności dróg jako instrument oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rozdział 3.3 w monografii pod redakcją R. Krystka „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - tom II Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKŁ, Warszawa, 2009, s. 110-128
 • Gaca S., Kustra W., Unarski J.: Badania wypadków. Rozdział 2.6 w monografii pod redakcją R. Krystka „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - tom I Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, WKŁ, Warszawa, 2009, s. 110-128
 • Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria Ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa, 2008
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004, s. 163
 • Chodur J., Gaca S., Gondek S.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004
 • Gaca S.: Wypadki drogowe – vademecum rzeczoznawcy. Rozdział Podstawowe pojęcia i zasady budowy dróg. Instytut Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2002, s. 191 – 226, Wydanie II zmienione, 2006, s. 227 – 264
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S.: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa, 2001, część I s. 191, część II s. 98.
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S.: Capacity as Criterion for Intersection Choice in Urban Conditions. Proceedings of the 2nd International Symposium on Highway Geometric Design. Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Mainz, Germany, Krammes R., Brilon W. (ed.), FGSV Verlag, 2000, s. 204 – 217
 • Gaca S., Chodur J., Gondek S.: Research on Capacity and Traffic Conditions at Unsignalized Urban Intersections. Proceedings of the Third International Symposium on Highway Capacity, Rikke Rysgaard (ed.). Volume 1, Road Directorate Denmark, Copenhagen, 1998, s. 447 - 464
 • Chodur J., Gaca S., Gondek S.: Capacity and traffic conditions at unsignalised intersections approaches situated in traffic signal networks. Proceedings of the Second International Symposium on Highway Capacity, 1994, Akcelik R. (ed.). Volume I, Transportation Research Board Committee A3A10, Sydney Australia 1994, s. 171-180
 • Gaca S., Tracz M.: Experiences in application of the TCT Technique to pedestrian safety evaluation. 1st World Congress on Safety of Transportation, Kroes and Stoop (editors), Delft University Press, Delft, 1993, s. 335÷342
 • Tarko A., Gaca S.: Pedestrians at the signalized intersections. Highway Capacity and Level of Service, Brannolte (ed.), A.A. Balkema / Rotterdam /Brookfield, 1991, s. 367-376
 • Gaca S.: Symulacyjny model ruchu na skrzyżowaniu z pierwszeństwem przejazdu. Rozdział w monografii "Modelowanie procesów ruchu", CPBP 02.19, Politechnika Krakowska, Kraków, 1990, s. 25÷41
 • Chodur J., Cieśliński J., Datka S., Gaca S., Radosz S., Tarko A., Tracz M.: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1988.
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S, Tarko A.: Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1988.
 • Gaca S., Chodur J.: Simulation Studies of the Effects of Some Geometrical and Traffic Factors on the Capacity of Priority Intersections. Intersections without Traffic Signals. Brilon (ed) Springer Verlag Berlin Heidelberg 1988, s. 197÷214
 • Tracz M., Gaca S.: An analysis of traffic performance of major/minor priority junctions with non stationary flow demands. Wilson and Gartner (editors), Elsevier Science Publishing Co. Inc. New York, 1987, s. 199÷216
 • Gaca S.: Badania warunków ruchu. Rozdział w Książce Biblioteki Drogownictwa pt. "Pomiary i badania ruchu drogowego", WKiŁ, Warszawa 1984, s. 62÷79.
 • Gaca S., Gondek S., Tracz M.: System sterowania i nadzoru ruchu potoków pojazdów na autostradzie w RFN. Rozdział w Książce Biblioteki Drogownictwa pt. "Komputerowe systemy sterowania ruchem ulicznym i drogowym - przykłady zastosowań", WKiŁ, Warszawa 1984, s. 196÷207.
 • Gaca S.: Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe PK, Nr 75, Kraków, 2002 - rozprawa habilitacyjna
 • Gaca S.: Wpływ niestacjonarności ruchu na sprawność skrzyżowań drogowych. Politechnika Krakowska, 1998  - rozprawa doktorska


Artykuły:

 • Gaca S., Pogodzińska S.: Speed management as a measure to improve road safety on Polish regional roads. Archives of Transport, Vol. 43, Iss. 3, 2017, s. 29-42
 • Gaca S., Kieć M.: Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury: JCEEA,  t. 33, z. 63, nr 1/2, 2016, s. 201-208 
 • Gaca S.: Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg. Magazyn Autostrady: budownictwo drogowo-mostowe, Nr 6/2017, s. 19-26
 • Gaca S., Pogodzińska S.: Zarządzanie prędkością jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach regionalnych. Prace Naukowe. Transport, Politechnika Warszawska, z. 114, 2016, s. 103-114
 • Gaca S., Kieć M.: Assessment of pedestrian risk at crossings with kinematic-probabilistic model. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2514, 2015, s. 129-137 
 • Gaca S., Zielinkiewicz A.: Identyfikacja determinant zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w nocy. Logistyka 3/2014, s. 1854 - 1863
 • Gaca S., Kieć M.: Oceny zagrożeń bezpieczeństwa pieszych w strefach wyznaczonych przejść na podstawie prędkości pojazdów. Logistyka 3/2014, s. 1844-1855
 • Gaca S., Kieć M.: Speed Choice in Darkness Conditions on Rural and Suburban Roads.Transportation Research Board 93rd Annual Meeting 2014, Washington, 2014, Paper #14-2618 p. 17
 • Gaca S., Kieć M.: Analysis of Road Safety Hazards at Pedestrian Crossing Areas. International Conference Road Safety and Simulation, RSS2013, 22-25 October 2013 Rome, Italy, p. 14
 • Gaca S., Kieć M.: Risk of Accidents During Darkness on Roads with Different Technical Standards. 16th International Conference “Road Safety on Four Continents” (RS4C), Swedish National Road and Transport Research Institute, May 2013 in Beijing, China., Abstracts book and CD ROM, p. 14
 • Gaca S., Kieć M., Zielinkiewicz A.: Wpływ infrastruktury drogowej na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Inżynieria i Budownictwo Nr 12/2013, s. 675-678.
 • Kieć M., Gaca S.: Analysis of road safety hazards in area of pedestrian crossings on rural roads and road passages through the small towns. 25th ICTCT Workshop in Hasselt, Belgium on 8th – 9th November 2012 r.
 • Kieć M., Tracz M., Gaca S.: Design cross-section on Road trough built up area. Archives of Civil Engineering, LVIII, 3, 2012, S. 243-257.
 • Gaca S.: Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu. Drogownictwo 2012 Nr 4/2012, s. 127-132
 • Górszczyk J., Gaca S.: The influence of the carbo-glass geogrid-reinforcement on the fatigue life of the asphalt pavement structure. Archives of Civil Engineering, LVIII, 2012, s. 97-113.
 • Gaca S., Tracz M.: Two Lane Roads With Multifunctional Median Lane. Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 53, 2012 s. 801 – 810
 • Gaca S., Kieć M.: Quantification of impacts of road accessibility and selected factors of road surroundings development on road traffic safety. Transportation Research Board 91st Annual Meeting 2012, Washington, 2012, Paper #12-3282 p. 17 prezentowane również na: 1st International TRB Conference on Access Management, June 15-17, 2011 Athens, Greece
 • Tracz M., Gaca S., Kieć M.: Effectiveness of various ways of providing access and service of road surroundings on suburban road, 1st Int. TRB Conference on Access Management, June 15-17, 2011 Athens, Greece
 • Gaca S., Kieć M., Zielinkiewicz A.:Analyses of headways for assessment of risk rear – end collision. 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Purdue University and Transportation Research Board, Indianapolis, 14-16 September 2011, p. 22
 • Gaca S.: Badania zagrożeń wypadkami drogowymi w nocy. Logistyka Nr 6/2011, s. 985 - 996
 • Tracz M., Gaca S.: Right-Turn Bypasses at Small Roundabouts. 3rd International Conference on Roundabouts, may 17-20, 2011, TRB, Carmel, Indiana, p. 14 CD ROM
 • Gaca S., Kieć M.: Evaluation of different types of pedestrian crossings using non-standard signs. MOBILITA’11 Proccedings of the 11th International Scientific Conference. Slovak University in Bratislava, Bratislava 26-27 may 2011, p. 191 – 197, ISBN 978-80-227-3514-8
 • Gaca S., Kieć M.: Impact of speed camera on road safety and driver’s behaviour. 7. Medzinarodna Konferencia Dopravna Infrastruktura v mestach. ZBORNIK. Stavebna Fakulta Żilinskiej Univerzity. Katedra Cestneho Stavitelstva. Slovenska Cestna Spolocnost Slovenska Komora Stavebnych Inżinierov Centrum Dopravniho Vyzkumu, v.v.i. Żilina, 20-21 Oktober 2010, p. 139-148. ISBN 978-80-554-0254-3
 • Tracz M., Gaca S.: Wdrażanie audytu bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Drogownictwo, 2010 r., Nr 4/2010, s. 139-146
 • Gaca S., Kieć M.: Effectiveness of a System of Automatic Speed Control on National Roads in Poland. 15th International Conference "Road Safety on Four Continents" - Abu Dhabi, 2010, p. 890-900
 • Tracz M., Gaca S.: Recent Developments in Highway Geometric Design in the Reconstruction of the Polish Road Network – Country Report. Conference Proceedings 4th International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia (Spain), 2010, p.17 ISBN: 978-84-8363-556-8,
 • Gaca S., Jamroz K., Kustra W.:  Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadków związanych z nadmierną prędkością. Drogownictwo, 2009 r., Nr 4-5/2009, s. 174-180.
 • Jamroz K., Gaca S., Gacparski J.: Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013.  Drogownictwo, 2009 r., Nr 4-5/2009, s. 126-133.
 • Gaca S., Tracz M.: Influence of Various restrictions on Speed-Flow Models. Transportation Research Record: Journal of the Transportation research Board, No. 2124. Traffic Flow Theory, Characteristics, and Simulation Models 2009. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C. 2009, pp. 167-177 (lista filadelfijska).
 • Tracz M., Gaca S., Kieć M.: Impact of Access to Through Roads in Built-up Areas on Road Safety and Traffic Progression. 8th National Conference on Access Management Conference, Baltimore 13th ÷ 16th July 2008, p. 19
 • Gaca S.: Development of a System of Automatic Speed Control on Poland’s National Roads. 7th International Conference Environmental Engineering, Press “Technika” scientific book No 1474-M, Vilnius, 2008, p. 1141-1145
 • Gaca S., Budzyński M., Jamroz K.: Metodyka wyboru efektywnych działań bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Materiały konferencyjne VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Józefów, 10-12 września 2008, s. 26-32
 • Gaca S.: Prędkość jako okoliczność ciężkich wypadków i możliwe środki poprawy. Drogownictwo 7-8/2007, str. 248-253
 • Gaca S.: Nadzór prędkości jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2007. s. 97 – 104
 • Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K.: Efekty zmiany limitu prędkości w Polsce na terenach zabudowy – wstępna ocena. Seminarium międzynarodowe GAMBIT’2006, Materiały konferencyjne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006, s. 377- 386
 • Gaca S., Kieć M.: Badania reakcji kierujących pojazdami na zmianę ograniczenia prędkości na terenach zabudowy, Transport Miejski i Regionalny 12/2005, s. 9-14
 • Gaca S., Kieć M.: Models of traffic flows with speed limits, Archives of Transport, PAN, volume 14, Warsaw, 2005, s. 17-30
 • Gaca S.: Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i możliwości ich eliminacji na przejściach drogowych przez miejscowości, Drogownictwo 12/2005
 • Gaca S.: Uwarunkowania uspokojenia ruchu na drogowych przejściach przez małe i średnie miejscowości. Materiały konferencyjne „Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, SITK, Kielce, 2005, s. 109 – 120


Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, kierownik
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008, kierownik
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – GAMBIT 2005. Politechnika Gdańska, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2004 – 2008, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
 • Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg. Konsorcjum SIGNALCO Kraków – TRAFIK Gdańsk – HB Verkehrsconsult Aachen. Praca na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 2002 – 2003, kierownik merytoryczny w części dotyczącej badań prędkości
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

pok. 15 bud. główny WIL

e-mail: czyczula@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 58

budownictwo kolejowe

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK

pok. 13 bud. główny WIL

e-mail: mkiec@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 58

budownictwo drogowe, inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Informacje dla studentów:

-

Zainteresowania badawcze:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • mikrosymulacja i modelowanie ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwo i modelowanie ruchu pieszego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
 • projektowanie geometryczne dróg i skrzyżowań.


Rozprawa doktorska:

 • Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.


Monografie, podręczniki, wytyczne:

 • Gaca S., Kieć M.: Kontrola dostępności dróg jako instrument oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rozdział 3.3 w monografii pod redakcją R. Krystka „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - tom II Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKŁ, Warszawa, 2009, s. 110-128
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004, s. 163

 

Wybrane publikacje:

 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Pogodzińska S.: Application of an intelligent transportation system in a travel time information system. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2635/2017, s. 46-54
 • Tracz M., Kieć M.: Operational problems of 2+1 bypass road sections. Archives of Transport, Vol. 38, Iss. 2, 2016, s. 79-89 
 • Tracz M., Kieć M.: Development and upgrading of two-lane single road network in Poland. Roads and Bridges. Vol. 15, No. 3, 2016, s. 191-206
 • Cafiso S., D'Agostino C., Bąk R., Kieć M.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016. Spec. Iss., s. 55-64 
 • Kieć M., Pogodzińska S.: Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład ISSRRP. Transport Miejski i Regionalny, 5/2016, s. 23-28 
 • Gaca S., Kieć M.: Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury: JCEEA,  t. 33, z. 63, nr 1/2, 2016, s. 201-208 
 • Gaca S., Kieć M.: Assessment of pedestrian risk at crossings with kinematic-probabilistic model. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2514, 2015, s. 129-137 
 • Kieć M., Pogodzińska S.: Ocena wpływu obszarowego sterowania ruchem na sieci dróg zamiejskich na bezpieczeństwo ruchu. Logistyka nr 3/2015, s. 2163-2170
 • Kieć M., Woźniak K.: Wpływ zjazdów bramowych w ekranach akustycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Logistyka, 3/2014
 • Gaca S., Kieć M: Ocena zagrożeń bezpieczeństwa pieszych w strefach wyznaczonych przejść na podstawie prędkości pojazdów. Logistyka, 3/2014
 • Gaca S., Kieć M., Zielinkiewicz A.: Wpływ infrastruktury drogowej na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach nocnych ograniczeń widoczności, Inżynieria i budownictwo, 12/2013, s. 675 - 678
 • Kieć M., Bąk R.: Influence of Various Types of Mid-Block Pedestrian Crossings on Urban Street Capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83, Washington, D.C. 
 • Gaca S., Tracz M, Kieć M.: Design of cross-section on roads through built-up areas. Archives of Civil Engineering, Vol. 58, nr 3/2012 s. 243 – 257
 • Kieć M.: Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości, 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Rzeszów – Krynica, 16 – 21 września 2012 roku.
 • Kieć M.: Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości, Drogownictwo 2012, nr 4, s.116-121
 • Kieć M.: Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na prędkość ruchu pojazdów, 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica 2010. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010
 • Gaca S., Kieć M.: Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe nr 60, Gdańsk – Krynica 2006, s. 145-152
 • Gaca S., Kieć M.: Models of traffic flows with speed limits. Archives of Transport, PAN, volume 14, Warsaw, 2005, s. 17 – 30
 • Gaca S., Kieć M.: Badania reakcji kierujących pojazdami na zmianę ograniczenia prędkości na terenach zabudowy. Transport Miejski i Regionalny 12/2005, s. 9 – 14
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Pomocny fotomontaż. Autostrady, 05/2005 s.12-16
 • Kieć M., Górszczyk J., Woźniak K.: Zastosowanie technik CAD w projektowaniu dróg na przykładzie oprogramowania CARD/1 i VESTRA. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 3 (23) 2005, Radom 2005, str. 211
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Techniki wizualizacji jako element komputerowego wspomagania kreowania obrazu obiektów drogowych przed ich realizacją. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004, str. 223
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Zastosowanie w dydaktyce programu komputerowego HCS 2000. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004, str. 229
 • Tracz M, Kieć M.: Dostępność do dróg i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu, Drogownictwo, 07/2003 s.203-208

 

 Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Kieć M., Ambros J., Gogolin O., Bąk R.: Safety Evaluation of Turbo-Roundabouts Using Floating Car Data and Video Observation, 2017 Road Safety & Simulation International Conference, RSS2017 October 17-19, Hague 
 • Ambros J., Novák J., Borsos A., Hóz E., Kieć M., Machciník Š., Ondrejka  R.: Central European comparative study of traffic safety on roundabouts. Transportation Research Procedia, Vol. 14, 2016, s. 4200-4208
 • Gaca S., Kieć M.: Speed management for local and regional rural roads. Transportation Research Procedia, Vol. 14, 2016, s. 4170-4179
 • Gaca S., Kieć M., Budzynski M.: Evaluating the effectiveness of non-physical speed management measures. ICTTE: International Conference on Traffic and Transport Engineering, November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia
 • Chodur J., Kieć M.: Estimation of turbo-roundabout capacity. ICTTE : International Conference on Traffic and Transport Engineering, November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia
 • Cafiso S., Kieć M., Pappalardo G., Trovato F.: Harmonization of procedures of road safety inspection in Italy and Poland. ICTTE: International Conference on Traffic and Transport Engineering, November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia
 • Gaca S., Kieć M., Tracz M.: Reconstruction and development of road network in Poland - Country Report. 5th International Symposium on Highway Geometric Design, June 22-24, 2015, Vancouver, Canada
 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M.: Investigating the influence on safety and traffic performance of 2+1 road sections in Poland. 5th International Symposium on Highway Geometric Design, June 22-24, 2015, Vancouver, Canada
 • Gaca S., Kieć M.: Speed Choice in Darkness Conditions on Rural and Suburban Roads. Transportation Research Board 93rd Annual Meeting 2014, Washington, 2014, Paper #14-2618
 • Gaca S., Kieć M.: Analysis of Road Safety Hazards at Pedestrian Crossing Areas. 4th International Conference on Road Safety and Simulation (RSS 2013), Roma Tre  Universita Degli Studi and Inter Universities Research Center for Road Safety, 2013, Rzym, Włochy, Abstracts book and CD ROM, ISBN 978-88-548-6415-3
 • Jamroz K., Kieć M., Kustra W.: Protection of pedestrians as the key action for implementing Poland’s Vision Zero. Transportation Research Board 93rd Annual Meeting 2014, Washington, 2014, Paper #15-0691
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns. 4th International Conference on Road Safety and Simulation (RSS 2013), Roma Tre  Universita Degli Studi and Inter Universities Research Center for Road Safety, 2013, Rzym, Włochy, Abstracts book and CD ROM, ISBN 978-88-548-6415-3
 • Gaca S., Kieć M.: Risk of Accidents During Darkness on Roads with Different Technical Standards. 16th International Conference “Road Safety on Four Continents” (RS4C), Swedish National Road and Transport Research Institute, May 2013 in Beijing, China., Abstracts book and CD ROM, p. 14
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of Various Types of Mid-Block Pedestrian Crossings on Urban Street Capacity. Transportation Research Board 91st Annual Meeting 2012, Washington, 2012, Paper #12-3818
 • Kieć M., Gaca S.: Analysis of road safety hazards in area of pedestrian crossings on rural roads and road passages through the small towns. 25th ICTCT Workshop in Hasselt, Belgium on 8th – 9th November 2012 r.
 • Gaca S., Kieć M.: Quantification of impacts of road accessibility and selected factors of road surroundings development on road traffic safety. Transportation Research Board 91st Annual Meeting 2012, Washington, 2012, Paper #12-3282 p. 17, prezentowane również na: 1st International TRB Conference on Access Management, June 15-17, 2011 Athens, Greece
 • Gaca S., Kieć M., Zielinkiewicz A.: Analyses of headways for assessment of risk rear – end collision. 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Purdue University and Transportation Research Board, Indianapolis, 14-16 September 2011, p. 22
 • Gaca S., Tracz M, Kieć M.: Effectiveness of various ways of providing access and service of road surroundings on suburban road, 1st Int. TRB Conference on Access Management, June 15-17, 2011 Athens, Greece
 • Gaca S., Kieć M.: Evaluation of different types of pedestrian crossings using non-standard signs. MOBILITA’11 Proccedings of the 11th International Scientific Conference. Slovak University in Bratislava, Bratislava 26-27 may 2011, s. 191 – 197, ISBN 978-80-227-3514-8
 • Gaca S., Kieć M.: Impact of speed camera on road safety and driver’s behaviour. 7. Medzinarodna Konferencia Dopravna Infrastruktura v mestach. ZBORNIK. Stavebna Fakulta Żilinskiej Univerzity. Katedra Cestneho Stavitelstva. Slovenska Cestna Spolocnost Slovenska Komora Stavebnych Inżinierov Centrum Dopravniho Vyzkumu, v.v.i. Żilina, 20-21 Oktober 2010, s. 139-148. ISBN 978-80-554-0254-3
 • Gaca S., Kieć M.: Effectiveness of a System of Automatic Speed Control on National Roads in Poland. 15th International Conference "Road Safety on Four Continents" - Abu Dhabi, 2010 s. 890-900
 • Tracz M., Gaca S., Kieć M.: Impact of Access to Through Roads in Built-up Areas on Road Safety and Traffic Progression. 8th National Conference on Access Management Conference, Baltimore 13th ÷ 16th July 2008
 • Gaca S., Kieć M.: The influence of decreasing the speed limit to 50 km/h in urban areas on the drivers’ behavior. 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Infrastructure in Cities”, Žilina, 6th ÷ 8th December 2006
 • Kieć M., Ostrowski K.: Wpływ niestandardowego oznakowania łuków poziomych na zachowania kierowców. Konferencja Naukowo–Techniczna „Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Kielce 2005, str. 99-108
 • Gaca S., Kieć M.: Wpływ zmiennych warunków ruchu na prędkość. VI Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Zarządzanie prędkością”, Materiały konferencyjne, GDDKiA, Zegrze 26-28 maja 2004
 • Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Strategie sterowania akomodacyjnego stosowane na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport XXI Wieku", Warszawa 2004, str. 439
 • Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Badania empiryczne identyfikujące procesy ruchu na skrzyżowaniach z akomodacyjną sygnalizacją świetlną. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport XXI Wieku", Warszawa 2004, str. 429

 

Prace badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR nr N R10-0067-10, Politechnika Krakowska, 2010 - 2013, współautor – główny wykonawca
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Projekt badawczy MNiSzW nr 2544/B/T02/2009/37, Politechnika Krakowska, 2009 – 2012, współautor – główny wykonawca
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy MNiI  nr R10 008 02, Politechnika Krakowska, 2007 - 2009, współautor – główny wykonawca
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-7/2/2006, Politechnika Gdańska, 2006-2009, współautor
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Nr proj. 4T07E053327. Politechnika Krakowska, 2006, współautor
 • Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Politechnika Krakowska 2004, współautor

 

Inne raporty:

 • GAMBIT PODKARPACKI Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska, 2009, współautor
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę Politechnika Krakowska, 2007, współautor w zakresie oceny prędkości dla różnych odcinków dróg
 • GAMBIT Drogi Krajowe. Politechnika Gdańska/FRIL/Politechnika Krakowska, 2007 – 2008, współautor
 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych. Politechnika Krakowska. Etap I – maj 2007, Etap II - październik 2007, Etap III – marzec 2008 – współautor
 • GAMBIT OPOLSKI 2005 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. EKODROGA, 2005, współautor
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008, współautor

 

Prace projektowe, ważniejsze ekspertyzy:

Łącznie wykonano 36 prac projektowych i studialnych oraz opinii (autorskie i współautorskie). Wśród prac projektowych, studialnych oraz ekspertyz i opinii znajdują się:

 • 11 prac związanych ze studiami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 13 prac z zakresu projektowania skrzyżowań i analiz ich funkcjonowania,
 • 12 opinii do rozwiązań drogowych (projektowanych i istniejących).

 

 

 

 

 dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

pok. 23 bud. główny WIL

e-mail: pkoziol@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 20

budownictwo kolejowe

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski

pok. 29 bud. główny WIL

e-mail: jsolkow@pk.edu.pl

budownictwo kolejowe

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

pokój 21, budynek główny WIL

e-mail: janusz.bohatkiewicz@pk.edu.pl

tel.: 12 628 23 20

dr inż. Radosław Bąk

dr inż. Radosław Bąk

pok. 24 bud. główny WIL

e-mail: rbak@pk.edu.pl

tel. 12 628 25 39

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21 (zdalne):

poniedziałki, godz. 12:45 - 14:30

 

Zainteresowania badawcze:

 • funkcjonowanie skrzyżowań ze zmiennoczasową sygnalizacją świetlną,
 • bezpieczeństwo i przepustowość skrzyżowań drogowych,
 • mikrosymulacja i modelowanie ruchu drogowego


Praca doktorska: 

Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich, Politechnika Krakowska, 2017 r.

 

Artykuły: 

 • Kieć M., Ambros J., Gogolin O., Bąk R.: Evaluation of safety effects of turbo-roundabouts lane dividers using floating car data and video observation, Accident Analysis & Prevention, Vol. 125, 2019 s. 302-310 
 • Cafiso S., D'Agostino C., Bąk R., Kieć M.: Safety assessment of passing relief lanes using microsimulation-based conflicts analysis, Accident Analysis & Prevention Vol. 116/2018., s. 94-102
 • Cafiso S., D'Agostino C., Bąk R., Kieć M.: The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis. Advances in Transportation Studies, Vol. 2/2016. Spec. Iss., s. 55-64 
 • Bąk R.: Funkcjonowanie pasa ruchu z dwiema grupami sygnałowymi na skrzyżowaniach z sygnalizacją, Transport Miejski i Regionalny 11/2016, s. 48-54
 • Chodur J., Bąk R.: Study of driver behaviour at turbo-roundabouts. Archives of Transport, Volume 38, Issue 2, 2016, s.17-28
 • Bąk R., Spławińska M.: Funkcjonowanie zwężeń odcinków dróg z sygnalizacją zmiennoczasową, Logistyka 4/2015, s. 2242-2451 (na dysku CD).
 • Bąk R., Ostrowski K.: Analiza konieczności kalibracji programu Vissim w modelowaniu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Logistyka 6/2014, s. 1577-1586 (na dysku CD).
 • Chodur J., Bąk R.: Wpływ strategii sterowania przy braku zgłoszeń na funkcjonowanie skrzyżowań z sygnalizacją poza terenem zabudowy, Logistyka 3/2014, s. 431-440 (na dysku CD).
 • Chodur J., Bąk R.: Spójność cech ruchu, skrzyżowania i sterowania jako determinanta jego sprawności, Logistyka 3/2014, s. 421-430 (na dysku CD).
 • Bąk R.: Dylematy stosowania "zielonej strzałki", Transport Miejski i Regionalny, 08/2013, s. 25-32
 • Bąk R.: Wpływ warunków przerywania sygnału zielonego na bezpieczeństwo zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, z. 96 Bezpieczeństwo i Analiza Ryzyka w Transporcie, Warszawa 2013, s. 59-68
 • Bąk R., Kieć M.: Influence of mid-block pedestrian crossings on urban street capacity, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2316/2012, s. 76-83
 • Bąk R.: Sposoby obliczania czasów międzyzielonych na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją, Technika Transportu Szynowego 09/2012, s. 2175-2186
 • Gondek S., Bąk R.: Badania wjazdów na sygnale czerwonym na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Transport Miejski i Regionalny 5/2012, s. 18-24
 • Bąk R.: Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Logistyka 3/2012, s. 103-111
 • Chodur J., Bąk R.: Charakterystyki prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Drogownictwo, 02/2012, s. 48-54
 • Bąk R.: Analiza przepustowości przystanków autobusowych, Transport Miejski i Regionalny, 02/2011, s. 2-7
 • Bąk R.: Simulation model of the bus stop, Archives of Transport, vol. 22 nr 1/2010, s. 5-26
 • Bąk R.: Identyfikacja procesów ruchu związanych z funkcjonowaniem przystanku autobusowego, Transport Miejski I Regionalny 2/2008, s. 33-38


Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Kieć M., Ambros J., Gogolin O., Bąk R.: Safety Evaluation of Turbo-Roundabouts Using Floating Car Data and Video Observation, 2017 Road Safety & Simulation International Conference, RSS2017 October 17-19, Hague 
 • Cafiso S., D'Agostino C., Kieć M., Bąk R.: Assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis, 2015 Road Safety & Simulation International Conference, Orlando, Florida, October 6-8, 2015
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Simulation Modelling of Traffic Disruption on Rural Roads Passing Through Small Towns, Road Safety and Simulation International Conference, RSS2013 October 22-25, 2013, Rome
 • Bąk R., Kieć M., Wojtal R.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop, Slovenia, 24-25 October 2013, Maribor


Wybrane projekty badawcze:

 • Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, grant NCN 2540/B/T02/2009/37, 2009÷2012, współautor
 • Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu. Zadanie T6.5 w projekcie strukturalnym POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, 2010 ÷ 2012, wykonawca
dr inż. Piotr Buczek

dr inż. Piotr Buczek

pok. 17 bud. główny WIL

e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

tel. 12 374 23 59

budownictwo drogowe i ochrona środowiska w budownictwie drogowym

Zainteresowania badawcze:

 • budownictwo drogowe,
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym,
 • projektowanie zabezpieczeń akustycznych,
 • symulacja rozprzestrzeniania się hałasu drogowego,
 • badania wpływu różnych form zagospodarowania terenu na rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku.

Praca doktorska:

Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia

Publikacje:

 • Spławińska M., Buczek P., Problem zmienności natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu, Drogownictwo, 2/2015, s. 46-52.
 • Tracz M., Woźniak K., Buczek P., Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta – monografia opracowana przez zespół autorski w składzie: PAN, Kraków 2014.
 • Buczek P.: Zabezpieczenia akustyczne w aspekcie możliwej racjonalizacji ochrony. Metody ochrony środowiska przed hałasem, Zeszyt nr 1, 2013, s. 55-68.
 • Buczek P.: Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów, Drogownictwo, 1/2013, s. 3-8.
 • Buczek P.: Analiza potrzeb ekranowania przy wzroście natężenia ruchu, Autostrady, 6/2011, s. 23-39.
 • Buczek P.: Ekrany akustyczne zamykane a estetyka, funkcjonalność i efektywność stosowania, Autostrady, 7/2010, s. 28-32.
dr inż. Łukasz Chudyba

dr inż. Łukasz Chudyba

pok. 30 bud. główny WIL

e-mail: lukasz.chudyba@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 57

budownictwo kolejowe

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:

dr inż. Jan Gertz, prof. PK

dr inż. Jan Gertz, prof. PK

pok. 29 bud. główny WIL

e-mail: jgertz@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 90

transport, inżynieria ruchu kolejowego

Informacje dla studentów:

Konsultacje:

Czwartek: 12:45 - 14:15

dr inż. Jarosław Górszczyk

dr inż. Jarosław Górszczyk

pok. 19 bud. główny WIL

e-mail: jgorszcz@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 68

mechanika, termomechanika nawierzchni drogowych i lotniskowych

Zainteresowania badawcze:

 • mechanika, termomechanika nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Rozprawa doktorska:

 • Wpływ zbrojenia geosyntetyczną warstwą pośrednią na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowej. Politechnika Krakowska, Kraków 2010

Podręczniki i monografie:

 • Zieliński P., Grzybowska W., Malicki K., Górszczyk J.: Materiały i nawierzchnie drogowe. Politechnika Krakowska, Kraków 2014
 • Współpraca przy monografii: "Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń". Monografie opracowano w ramach Projektu Badawczego Nr 8.TO7 E.043.21, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001-2003, Wydawnictwo Poligraficzne MarGraf Kraków 2003

Wybrane publikacje:

 • Górszczyk J., Malicki K.: Influence of the tack coat material on interlayer bonding properties in asphalt layers system. In: Proceedings of the 4th European Pavement and Asset Management Conference EPAM 2012: Malmo, Sweden, 5-7 September. VTI-Swedish National Road and Transport Research Institute, 2012
 • Górszczyk J., Malicki K.: Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Bud. Inż. Środ. 2012, z. 59 nr 3/IV, s. 199-206
 • Górszczyk J., Gaca S.: The Influence of the Carbo-Glass Geogrid-Reinforcement on the Fatigue Life of the Asphalt Pavement Structure. Archives of Civil Engineering 1/2012, s. 97-113
 • Górszczyk J., Grzybowska W.: Analizy termiczne asfaltowej nawierzchni drogowej z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Drogi i Mosty 4/2011, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, s. 7-30
 • Górszczyk J., Grzybowska W.: Symulacje zjawiska przewodzenia ciepła w drogowej nawierzchni asfaltowej. II International Conference Environmentally Friendly Roads ENVIROAD 2009, Materiały konferencji, Warszawa 2009, CD
 • Górszczyk J, Kieć M., Woźniak K.: Zastosowanie technik CAD w projektowaniu dróg na przykładzie oprogramowania CARD/1 i VESTRA. IX Konferencjia Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „Transcomp2005”, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2005, s. 211-216
 • Górszczyk J.: Zastosowanie MES do wyznaczania rozkładu temperatur w konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogowej. Materiały III Międzynarodowej Konferencji pt. „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, Poznań 2005, s. 111-119
 • Górszczyk J., Zieliński P.: Modelowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią przy zastosowaniu MES. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Warszawa 2004, s. 271-278
 • Górszczyk J., Grzybowska W., Zieliński P.: Wpływ związania międzywarstwowego na propagację pęknięć odbitych w konstrukcji nawierzchni bitumicznej. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Warszawa 2003, s. 299-306

Prace badawcze:

 • Udział w projekcie badawczym: Modellierung Temperaturgradienten in Betonstraßenkonstruktionen, Projekt-Nr F1100.3312002, Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy 2011−2015.
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Określanie trwałości zmęczeniowej asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią. Nr rej. N N506 433136, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009−2010
 • Współautor grantu: Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007
 • Współpraca przy projekcie badawczym: Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003 


Informacje dla studentów:

konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

 • środy      11.0011.45
 • środy      16.15−17.00

 

dr inż. Konrad Malicki

dr inż. Konrad Malicki

pok. 19 bud. główny WIL

e-mail: kmalicki@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 68

technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Zainteresowania badawcze:

 • technologia materiałów i nawierzchni drogowych
 • badania połączeń międzywarstwowych w konstrukacjach nawierzchni drogowych i lotniskowych

Rozprawa doktorska:

 • Analiza połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach obciążeń statycznych i zmęczeniowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2012

Podręczniki i monografie:

 • Zieliński P., Grzybowska W., Malicki K., Górszczyk J.: Materiały i nawierzchnie drogowe. Politechnika Krakowska, Kraków 2014

Wybrane publikacje:

 • Górszczyk J., Malicki K.: Influence of the tack coat material on interlayer bonding properties in asphalt layers system, Proceedings of the 4th European Pavement and Asset Management Conference EPAM 2012: Malmo, Sweden, 5-7 September, VTI-Swedish National Road and Transport Research Institute, 2012
 • Górszczyk J., Malicki K.: Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Bud. Inż. Środ. 2012, z. 59 nr 3/IV, s. 199-206
 • Mailicki K.: Wpływ pojazdów ciężkich na nawierzchnie drogowe - analiza współczynnika agresywności Drogownictwo, Nr 5/2007, s. 160-166
 • Malicki K.: Technologie nawierzchni ulic z ruchem autobusowym, Transport Miejski i Regionalny, Nr 12/2005, s. 52-58
 • Chodur J., Malicki K.: Analiza przepustowości wlotu skrzyżowania z sygnalizacją, z krótkim dodatkowym pasem , Transport Miejski i Regionalny, Nr 6/2005, s. 10-18
 • Tracz M., Malicki K.: Uwarunkowania techniczne stosowania wybranych form zieleni ulicznej, Transport Miejski i Regionalny, Nr 10/2004, s. 12-17
 • Tracz M., Malicki K.: Formy zieleni i uwarunkowania jej stosowania w ulicach, Transport Miejski i Regionalny, Nr 9/2004, s. 2-6
 • Tracz M., Malicki K.: Zieleń na ulicach, Transport Miejski i Regionalny, Nr 7-8/2004, s. 12-16

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej.Projekt badawczy nr 4.TO7 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współpraca)


Informacje dla studentów:

konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

 • środy      11.0011.45
 • wtorek    16.15−17.00

 

dr inż. Grzegorz Mirek

dr inż. Grzegorz Mirek

pok. 114 bud 13 "Houston"

e-mail: gmirek@pk.edu.pl

tel. 12 628 31 07

geodezja inżynieryjno-procesowa

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:

Wtorek 11.00-12.00 p. 114 Houston
Czwartek 9.30-10.30 p. 114 Houston

dr inż. Krzysztof Ostrowski

dr inż. Krzysztof Ostrowski

pok. 24 bud. główny WIL

e-mail: k.ostrowski.fm@interia.pl

tel. 12 628 25 39

budownictwo drogowe i inżynieria ruchu drogowego

Zainteresowania naukowe:

 • eksploatacja i niezawodność funkcjonowania skrzyżowań i odcinków drogowych,
 • identyfikacja i modelowanie procesów ruchu na odcinkach dróg i skrzyżowaniach,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

 

Praca doktorska:

 • Ostrowski K.: Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją w warunkach zmiennego natężenia nasycenia, Politechnika Krakowska, Kraków 2010,

 

Monografie, podręczniki, instrukcje:

 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004,
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 (współpraca),


Artykuły:

 • Chodur J., Ostrowski K.: Bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną, Logistyka 6/2014, s. 2600-2609 (na dysku CD).
 • Bąk R., Ostrowski K.: Analiza konieczności kalibracji programu Vissim w modelowaniu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Logistyka 6/2014, s. 1577-1586 (na dysku CD).
 • Ostrowski K.: Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach tramwajowych, Logistyka 7/2014 (na płycie CD)
 • Ostrowski K.: Zmienność nateżeń dopływających do skrzyżowania z sygnalizacją w analizach niezawodności ich funkcjonowania, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 95: Inteligentne Systemy Transportowe i Sterowanie Ruchem w Transporcie, s. 391-400, Warszawa 2013,
 • Ostrowski K.: Analiza zachowań pieszych na przejściach z sygnalizacją przy przystankach komunikacji zbiorowej, Autobusy - technika, eksploatacja, systemy transportowe 3/2013, CD-ROM
 • Chodur J., Ostrowski K.: Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją, Transport Miejski i Regionalny, 5/2012, s. 3-9,
 • Chodur J., Ostrowski K.: Wjazdy pojazdów na skrzyżowanie w okresie zmiany sygnałów świetlnych,  Logistyka 3/2012, CD-ROM s. 303-310,
 • Ostrowski K.: Mikromodel symulacyjny ruchu pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Logistyka 6/2011, CD-ROM, s. 3237-3246
 • Ostrowski K.: Analiza zachowań kierujących pojazdami w stanach nasycenia ruchem na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Logistyka 3/2011, CD-ROM s. 2147-2155
 • Ostrowski K.: Zmienność natężeń nasycenia relacji na wprost na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej w Krynicy, ISBN 978-83-88906-58-9, s. 355-363, Krynica Zdrój 2010,
 • Chodur J., Ostrowski K.: Assessment of traffic conditions at signalized intersections, Archives of Transport, 2006, vol. 18 no 2, s. 5-24,
 • Chodur J., Ostrowski K.: Odstępy czasu między pojazdami przejeżdżającymi linię zatrzymań na sygnale zielonym, Transport Miejski i Regionalny 12/2005, s. 2-8,
 • Kieć M., Ostrowski K.: Wpływ niestandardowego oznakowania łuków poziomych na zachowania kierowców. Konferencja Naukowo - Techniczna „Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Kielce 12-13 maja 2005, s.99 – 108,
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Pomocny fotomontaż, Autostrady 5/2005, s.12-16,
 • Tracz M., Ostrowski K.: Przepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Transport Miejski 1/2004
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Zastosowanie w dydaktyce programu komputerowego HCS 2000. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004, str. 229,
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Techniki wizualizacji jako element komputerowego wspomagania kreowania obrazu obiektów drogowych przed ich realizacją. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004, str. 223

 

Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Ostrowski K.: Modelowanie niezawodności funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, Problemy utrzymania systemów technicznych, Materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, ISBN 978-83-7814-222-5, Szczyrk 2014.
 • Saleh W., Kumar R., Ziolkowski R., Ostrowski K.: TDM And Sustainability: International Experiences. Paper presented at 6th International Symposium on Travel Demand Management 2013, Dalian, China,
 • Tracz, M., Ostrowski, K.: Impact of capacity variability in different weather conditions on reliability of signalised intersections, Proceedings of the 5th International Symposium on Transportation Network Reliability: 901-916, Hong Kong 2012,
 • Ostrowski K.: Variability analysis of congestion time in assessment of the reliability of signalized intersections operation, Joint Meeting of the Transportation Research Board Highway Capacity and Quality of Service (AHB40) and Traffic Flow Theory and Characteristics (AHB45) Committees Fort Lauderdale, FL, June 20-23 2012,
 • Tracz M., Chodur J., Ostrowski K.: Roundabouts Country Report – Poland, International Roundabout Design and Capacity Seminar, Stockholm 2011
 • Chodur J., Ostrowski K., Tracz M.: Impact of saturation flow changes on performance of traffic lanes at signalised intersections, Elsevier's Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, vol. 16, s. 600-611, TRB: 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm,
 • Ostrowski K.: Operational reliability of traffic lane groups at signalized intersections with variable departures intensity, The 16th International Conference Of Hong Kong Society For Transportation Studies, Transportdynamics, Hong Kong, December 2011
 • Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Badania empiryczne identyfikujące procesy ruchu na skrzyżowaniach z akomodacyjną sygnalizacją świetlną. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport XXI Wieku", Warszawa 2004, str. 429
 • Gondek S., Kieć M., Ostrowski K.: Strategie sterowania akomodacyjnego stosowane na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport XXI Wieku", Warszawa 2004, str. 439,

 

Wybrane projekty badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Politechnika Krakowska. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR Warszawa, R10-0067-10/2010, 2010-2013 (współpraca).
 • Chodur J., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R.: Wybrane problemy projektowe i eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, Projekt naukowo – badawczy, Politechnika Krakowska 2009 – 2011, NCN nr N N509 254037,
 • Projekt strukturalny POIG.01.01.02-10-106 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka, Zadanie T6.5 „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”, Politechnika Krakowska, 2010 - 2012 (współautor),
 • Ogólnokrajowe studium pomiarów prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa. Signalco – Trafik – BIT. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, raporty okresowe 2004-2008 (współpraca),
 • Gambit Opolski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Opolskiego. Politechnika Krakowska 2006 (współautor),
 • Gambit Podkarpacki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Podkarpackiego. Politechnika Krakowska 2009 (współautor),
 • Gondek S., Chodur J., Kieć M., Ostrowski K., Bieńkowicz J.: Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN nr 5 T12C 058 22, Kraków 2004.

 

Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Opinie techniczne, prace studialne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Projekty i analizy funkcjonalno-ruchowe skrzyżowań drogowych i innych elementów infrastruktury drogowej,
 • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze letnim 2013/2014:

czwartki  10.15 − 11.00 i 12.30 − 14.00

dr inż. Sylwia Pazdan

dr inż. Sylwia Pazdan

pok. 18 bud. główny WIL

e-mail: sylwia.pazdan@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 28

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Informacje dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

 • środy 11:45 - 12:30
 • czwartki 9:15 - 10:45

  

Zainteresowania naukowe
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zastosowania big data w analizach ruchu rowerowego,
 • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie.

 

Praca doktorska

 • Pazdan S.: Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa, Politechnika Krakowska, 2022r.

 

Wybrane publikacje
 • Pazdan S., Kieć M., D’Agostino C., Impact of environment on bicycle travel demand – assessment using bikeshare system data, Sustainable Cities and Society, Vol. 67, 2021
 • Pazdan S., The impact of weather on bicycle risk exposure, Archives of Transport, Vol. 56, Iss. 4, 2020
 • Kieć M., D’Agostino C., Pazdan S., Impact on road safety and operation of rerouting traffic in rural Travel Time Information System, Sensors, Vol. 20, Iss. 15, Spec. Iss., 2020
 • Pogodzińska S., Kieć M., D’Agostino C., Bicycle traffic volume estimation based on GPS data, Transportation Research Procedia, Vol. 45, Spec. Iss., 2020
 • Gaca S., Pogodzińska S., Wontorczyk A., Study of effectiveness of experimental marking and signs in speed management, MATEC Web of Conferences, Vol. 231, 2018
 • Kieć M., Pogodzińska S., Ocena prędkości rowerzystów na różnych typach infrastruktury rowerowej z wykorzystaniem danych GPS, Transport Miejski i Regionalny, Nr 4, 2018
 • Gaca S., Pogodzińska S., Speed management as a measure to improve road safety on Polish regional roads, Archives of Transport, Vol. 43, Iss. 3, 2017
 • Cafiso S., D’Agostino C., Kieć M., Pogodzińska S., Application of an intelligent transportation system in a travel time information system, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2635, 2017
 • Pogodzińska S., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego, Transport Miejski i Regionalny, Nr 12, 2016
dr inż. Malwina Spławińska

dr inż. Malwina Spławińska

pok. 12 bud. główny WIL

e-mail: msplaw@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

inżynieria ruchu drogowego i budownictwo drogowe

Informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od dnia 06.05.2019 jestem na urlopie związku, z czym konsultacje nie będą się odbywać.

Z poważaniem,

Malwina Spławińska

 

Zainteresowania badawcze:

 • identyfikacja i modelowanie wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg,
 • zmienność natężeń ruchu i ocena ich wpływu na sprawność infrastruktury drogowej,
 • rozwój metod analiz przepustowości i warunków ruchu dla dróg i skrzyżowań.

 

Rozprawa doktorska:

 • Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

 

Monografie, podręczniki, wytyczne:

 •  Spławińska M.: Characteristics of traffic flow variability and their impact on AADT. LAP Lambert Academic Publishing, 2015, number of pages: 56


Publikacje:

 • Spławińska M.: Methodology for determining reliable traffic parameters for current analysis of performance of motorways and expressways, The Baltic journal of Road and Bridge Engineering, Vol. 14, No 1, 2019, s. 104-123,
 • Spławińska M.: Use of rest areas by passenger car drivers on fast road network in Poland, MATEC Web of Confereces, 262/2019, s. 1-6,
 • Spławińska M., Buczek P.: Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego, Drogownictwo, nr 11/2018, s. 345-350,
 • Spławińska M.: Analiza wybranych charakterystyk ruchu na drogach szybkiego ruchu, Drogownictwo, nr 2/2018, s. 61 - 68,
 • Spławińska M.: Factors determining seasonal variations in traffic volumes, Archives of Civil Engineering, nr 4/2017, s. 35 - 50,
 • Spławińska M., Solecka K.: Metodyki obliczania zapotrzebowania na miejsca postoju na obiektach MOP, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 12/2017, s. 423 - 427,
 • Spławińska M.: The application of cluster analysis for division of the territory of Poland into homogenous groups in terms of traffic, 2017 2nd International Conference on Computational Modeling, Simulation and Applied Mathematics (CMSAM2017), 2017, s. 190 - 194,
 • Spławińska M.: Wybrane charakterystyki ruchu w godzinach szczytowych, Drogownictwo, nr 6/2017, s. 199 - 205,
 • Spławińska M., Woźniak K.: Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, tom XXXIII zeszyt 63, nr 1/II/2016, s. 315 - 322,
 • Spławińska M.: Methodology for determining traffic volume for the analysis of roads efficiency, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 1/2016, s. 45 - 60,
 • Spławińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich, Transport Miejski i Regionalny, nr 8/2015, s. 11 - 15,
 • Spławińska M.: Models for determining annual average daily traffic on the national roads, Archives of Civil Engineering, nr 2/2015, s. 141 - 158,
 • Spławińska M.: Development of models for determining the traffic volume for the analysis of roads efficiency, Archives of Transport, nr 1/2015, s. 81-91,
 • Spławińska M., Zieliński P., Burnos P.: Wpływ zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz temperatur na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej, Drogi i Mosty, nr 2/2015, s. 117 - 132,
 • Bąk R., Spławińska M.: Funkcjonowanie zwężeń odcinków dróg z sygnalizacją zmienno czasową, Logistyka 4/2015, s. 2242-2451 (na dysku CD),
 • Spławińska M.: The Problem of Imputation of the Missing Data from the Continuous Counts of Road Traffic, Archives of Civil Engineering, nr 1/2015, s. 131 - 145,
 • Spławińska M., Zieliński P.: Wpływ zmienności natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej, Drogownictwo, nr 3/2015, s. 98 – 104,
 • Spławińska M., Buczek P.: Problem zmienności natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu, Drogownictwo, nr 2/2015, s. 46-52,
 • Spławińska M.: Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku, Drogownictwo, nr 1/2015, s. 23-28,
 • Spławińska M.: Analiza stabilności charakterystyk zmienności natężeń ruchu w dłuższym okresie, Logistyka 6/2014, w wersji elektronicznej na dysku CD, s. 9902-9911,
 • Spławińska M.: Ocena szacowania średniego dobowego ruchu (SDR) wykorzystującego wskaźniki przeliczeniowe, Drogownictwo. Nr 7-8/2010, s. 267-272,
 • Spławińska M.: Pomiary, wyznaczanie i prognozowanie Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) na drogach krajowych, Drogownictwo, nr 3/2009 s. 87-93,
 • Spławińska M.: Badanie przepustowości rond dwupasowych na przykładzie wybranych rond w Krakowie i Kielcach, Transport Miejski i Regionalny, Nr 5/2006, s. 17-22,
 • Tracz M., Spławińska M., Sakłak W.: Bezpieczeństwo ruchu na rondach dwupasowych, Transport Miejski i Regionalny, Nr 2/2005, s. 18-22.


Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Wykorzystanie przez kierowców samochodów osobowych obiektów MOP na drogach szybkiego ruchu w Polsce. 64 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2018",
 • Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego - współautor P. Buczek. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna TRANSEIA, 6-8.12.2017, Krynica,
 • The application of cluster analysis for division of the territory of Poland into homogenous groups in terms of traffic. CMSAM2017 2nd International Conference on Computational Modeling, Simulation and Applied Mathematics, 22-23.10.2017, Beijing, China,
 • Predicting Annual Average Daily Highway Traffic from Large Data and Very Few Measurements - współautor S. Matwin, T. Tajmajer, P.Wasilewski. 2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Washington, DC, 2016, pp. 1493-1501,
 • Wpływ zmienności natężen ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego - współautor K. Woźniak. 62 Konferencja Naukowa KILiW i KN PZITB "Krynica 2016",
 • Reporting – meaningful traffic characteristics, NATMEC: Improving traffic Data Collection, Analysis, and Use 2016, May 1 - 4, 2016, Miami Florida,
 • Wpływ zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej - współautor P. Zielińskai, P. Burnos. II Krakowskie Dni Nawierzchni 2015, kraków 25 - 27.11.2015 r.,
 • The application of time series theory in the road traffic analyses, International work-conference on Time Series, Granada, Hiszpania 01-03 VII 2015, s. 450-461
 • Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR, Zeszyty Naukowo - Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 1(103)/2014, s. 361-370,
 • New development In the design of small roundabouts. 6th International Conference Environmental Engineering (współautorzy:  Tracz M., Woźniak K.), Wilno, Litwa 26 – 27 V.2005 s. 787-791.

 

dr inż. Remigiusz Wojtal

dr inż. Remigiusz Wojtal

pok. 17 bud. główny WIL

e-mail: rwojtal@pk.edu.pl

tel. 12 374-23-59

budownictwo drogowe i inżynieria ruchu drogowego

Zainteresowania badawcze:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • Mikrosymulacje w badaniach ruchu drogowego
 • Modelowanie ruchu pieszego

 

Monografie/podręczniki/książki/praca doktorska:

Praca doktorska: “Development of a methodology for analyzing safety treatments at isolated signalized intersections”. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln (USA), maj 2012

 

Publikacje:

 • Wojtal R., Rilett L.: Calibration and validation of stochastic microsimulation models of advance detection and advance warning systems at isolated high-speed signalized intersections. Journal of Transportation Engineering, 2014 (w trakcie publikacji)
 • Wojtal R., Rilett L.: Development of a statistically-based methodology for analyzing automatic safety treatments at isolated high-speed signalized intersections. Journal of Transportation Engineering, 2014 (w trakcie publikacji)
 • Wojtal R., Bąk R., Kieć M.: Simulation modelling of traffic disruption on rural roads passing through small towns. International Conference Road Safety and Simulation, RSS2013, Rzym, Włochy, październik 2013
 • Wojtal R., Bąk R., Kieć M.: Impact of green arrow signal on driver behaviour and road safety in Poland. 26th ICTCT Workshop w Mariborze, Słowenia, październik 2013
 • Wojtal R., Appiah J., Naik B., Rilett L.: Driver response to an actuated advance warning system. Journal of Transportation Engineering, 2012
 • Wojtal R., Appiah J., Naik B., Rilett L.: Safety effectiveness of actuated advance warning systems. Journal of the Transportation Research Board No. 2250, Washington DC., 2011
 • Wojtal R., Appiah J., Naik B., Rilett L.: Safety effect of dilemma-zone protection using actuated advance warning systems. Transportation Research Board 90th Annual Meeting, Washington DC., styczeń 2011
 • Wojtal R., Appiah J., Rilett L.: Effectiveness of combined advance detection and advance warning flashers. Proceedings of the 8th International Transportation Specialty Conference, Winnipeg, Kanada, czerwiec 2010
 • Wojtal R., Gaca S.: Wiarygodność oznakowania i środki jego poprawy. V Międzynarodowa Konferencja, Zgorzelec 2004
 • Wojtal R., Gaca S.: Przepustowość skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu leżących w strefie oddziaływań skrzyżowań sterowanych sygnalizacją. 50-ta Konferencja Naukowa, Krynica 2004
 • Wojtal R., Gaca S.: Wpływ filtrowania potoków ruchu przez sygnalizację świetlną na przepustowość skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu. Transport Miejski i Regionalny, 9/2004, s.7-12
 • Wojtal R. Projektowanie programu sygnalizacji świetlnej z podfazą i obliczanie przepustowości. Transport Miejski XII.2004

 

Inne:

 • Development of a state of the art traffic microsimulation model for Nebraska (autorzy: J. Appiah, Y. Chen, B. Naik, L. Rilett). Nebraska Transportation Center, Final Report 2011, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek, M.Kieć, K.Ostrowski,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości rond (współautorzy: M.Tracz, J.Chodur). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca
 • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; (autorzy: M.Tracz, J.Chodur, S.Gaca, S.Gondek,). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004, współpraca

 

Informacje dla studentów:

Konsultacje:    Wtorek            14:30-15:30

                        Czwartek         10:00-11:00


dr inż. Krystian Woźniak

dr inż. Krystian Woźniak

pok. 13 bud. główny WIL

e-mail: kwozniak@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 58

budownictwo drogowe i ochrona środowiska w budownictwie drogowym

 • Informacje dla studentów:

  Konsultacje w sesji poprawkowej:

  czwartek (12.09.2019) - godz. 12:30-13:30

   

   

Zainteresowania badawcze:

 • hałas komunikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem hałasu drogowego, metody i środki ochrony przed hałasem
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym
 • projektowanie dróg przyjaznych środowisku

 

Monografie/podręczniki/książki/praca doktorska:

 • Praca doktorska: Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej otoczenia. Politechnika Krakowska, 2011

 

Publikacje:

 • Kieć M., Woźniak K.: Wpływ zjazdów bramowych w ekranach akustycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Logistyka, 4/2014
 • Woźniak K.: Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/2012/IV), Nr 283/2012, s. 377-384.
 • Radosz S., Tracz M., Woźniak K .: Forming acoustic climate on screened property by the road , European Acoustics Association©2012 EURONOISE Prague 2012,1260-1265
 • Buczek A., Radosz S., Tracz M., Woźniak K.:  How To Make Traffic Noise Barrier Cost Effective? Move It Close To Object! If Fixed Within Roadway, At Least Optimize Its Angle Of View, European Acoustics Association©2012 EURONOISE Prague 2012,1266-1271
 • Radosz S., Tracz M., Woźniak K.: Reduction of traffic noise annoyance by fencing of houses located in road surroundings, European Acoustics Association©2012 EURONOISE Prague 2012,1272-1277
 • Radosz S. Woźniak K.; Wpływ ogrodzeń na ekranowanie przed hałasem przydrożnej zabudowy.; 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Problemy naukowo-badawcze budownictwa; Kielce-Krynica 2010, s. 365 - 374
 • Bohatkiewicz J., Tracz M., Woźniak K.:  Problemy metodologiczne tworzenia map hałasu otoczenia dróg. 54 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2008.  PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA tom V Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008. , str. 245– 254
 • Tracz M., Woźniak K.: Environmental protection and Access In Urban areas. 10th International scientific Conference MOBILITA’07, Bratislava May 24-25, 2007; s. 85 ÷ 90
 • Tracz M., Woźniak K.: Environmental consequences of the development of suburban arterials’ surroundings Transport Infrastructure in Cities, 5th international conference, Žilina, 6 th – 8 th december 2006, 134-141
 • Tracz M., Woźniak K.: Kompozycja kolorystyczna obiektów inżynierskich, Droga, obiekt i krajobraz. Autostrady. – 10/2005
 • Tracz M., Woźniak K.: Estetyka w drogownictwie - możliwości prezentacji wizualnej projektów drogowych, Drogownictwo, 06/2003

 

Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Tracz M., Woźniak K.: Ekspertyzy w zakresie oddziaływania dróg na środowisko, XIII KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, Cedzyna 2014
 • Tracz M., Woźniak K.: Use of noise maps in designing of bypass vertical alignment in relation to housing location , 42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Noise Control For Quality Of Life,  INTER-NOISE 2013, Innsbruck, Austria  15-18 September 2013
 • Woźniak K.: Zagrożenie hałasem wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich – wzrost ruchu, zmiana poziomu dopuszczalnego, efektywność ekranowania zabudową i ekranami, II Konferencja Ochrony Środowiska Przed Hałasem Komunikacyjnym TRANSNOISE 2013
 • Tracz M., Woźniak K.: Effectiveness of acoustic protection of road surroundings in suburban areas Proceedings.;  7th Int. Conference „Transport Infrastructure in Cities“, Žilina, 20 th – 21 th October 2010, pp. 890 – 900
 • Tracz M., Woźniak K.: Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wzdłuż dróg o funkcjach ruchowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Kazimierz Dolny, 7-9 października 2009r.
 • Górszczyk J.,  Kieć M., Woźniak K.:  Zastosowanie technik CAD w projektowaniu dróg na przykładzie oprogramowania CARD/1 i VESTRA, Materiały IX Konferencji Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu "Transcomp 2005", Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2005,
 • Spławińska M., Tracz M., Woźniak K.: New developments in the design of small roundabouts, In: The 6th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania, May 26-27, 2005 : selected papers. Vol.2, Urban transport systems, roads and railways, technologies of geodesy and cadastre / ed. by D. Cygas and K.D. Froehner. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 2005,
 • Woźniak K.: Ekran akustyczny - jak ocenić kompozycję, estetykę, oddziaływanie wizualne przed realizacją? Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie : II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Nałęczów, 16-17 czerwca 2005. - Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 2005,
 • Tracz M., Woźniak K.: Dobór kolorystyki mostów i ich elementów, V KRAJOWA KONFERENCJA ESTETYKA MOSTÓW, Warszawa - Popowo n/Bugiem, 20 - 22 kwietnia 2005 roku,
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Techniki wizualizacji jako element komputerowego wspomagania kreowania obrazu obiektów drogowych przed ich realizacją, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004,
 • Kieć M., Ostrowski K., Woźniak K.: Zastosowanie w dydaktyce programu komputerowego HCS 2000, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej 2(20) 2004, Radom 2004
 • Bohatkiewicz J., Tracz M., Woźniak K.: Aesthetics and road engineering - visual presentation of road designs, 11th Int. Scientific Conference: Science-Education-Technology - Transport in Urban Agglomerations, Zilina, 2003,
 • Bohatkiewicz J., Tracz M., Woźniak K.:  Technika foto i wideomontażu w prezentacji zamierzeń inwestycyjnych społecznościom lokalnym, Konferencja Naukowo-Techniczna, XVIII Dni Technika w Małopolsce, 27-28 maja 2003r.

 

Ważniejsze prace studialno-wdrożeniowe:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy nr NR10-0067-10/2010 . 2010 - 2013 r., Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa” – umowa 4986/B/T02/2010/38, 2010 – 2012, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Analiza wpływu systemu bram na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego -  usługa badawcza wykonana dla GDDKiA, Politechnika Krakowska, 2011
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy nr 0596/T02/2007/02, 2007 2009, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Projekt badawczy nr 4T07E053327, 2004 - 2006, Politechnika Krakowska, wykonawca
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR > 16 400 pojazdów na dobę,– praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 2007, Politechnika Krakowska, współautor
 • Pomiary hałasu przy drogach wojewódzkich województwa małopolskiego prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru ruchu, – praca badawczo - wdrożeniowa na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 2005, współautor

 

dr inż. Piotr Zieliński

dr inż. Piotr Zieliński

pok. 12 bud. główny WIL

e-mail: pzielin@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 23

technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Zainteresowania badawcze:

 • Materiały stosowane do budowy dróg
 • Wykorzystanie materiałów z recyklingu w konstrukcji nawierzchni drogowych
 • Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni drogowej


Rozprawa doktorska:

 • Wybrane zagadnienia trwałości nawierzchni asfaltobetonowej z geosyntetyczną warstwą pośrednią, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.


Podręczniki i monografie:

 • Zieliński P., Grzybowska W., Malicki K., Górszczyk J.: Materiały i nawierzchnie drogowe. Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
 • Grzybowska W, Zieliński P.: Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Monografie opracowano w ramach Projektu Badawczego Nr 8.TO7 E.043.21, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001-2003, Wydawnictwo Poligraficzne MarGraf Kraków 2003.

 

Wybrane publikacje:

 • Zieliński P.: Investigations of fatigue of asphalt layers with geosynthetics, Archives Of Civil Engineering, nr 2/2013, pp. 247-26.
 • §Zieliński P.: Badania wpływu wybranych czynników na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych, Drogownictwo nr 7-8/2013 r., str. 224-229.
 • Zieliński P.: Investigations of geosynthetic interlayer bonding in asphalt layers, Archives Of Civil Engineering, nr 4/2011, pp. 401-423.
 • Zieliński P.: Doświadczenia dotyczące podbudów z MMCE w Małopolsce. Magazyn Autostrady Nr 8-9/2010, s. 38-42.
 • Grzybowska W., Zieliński P.: Badania połączenia międzywarstwowego w nawierzchni asfaltowej, 54 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, tom V, str. 147-153.
 • Zieliński P.: Badania trwałości zmęczeniowej belek z betonu asfaltowego z geosyntetyczną warstwą pośrednią, 52 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 60 str. 307-314, Gdańsk 2006.
 • Grzybowska W., Zieliński P.: Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych z geosyntetyczną warstwą pośrednią, Drogownictwo nr 12/2005.

 

 Recenzowane referaty i wystąpienia konferencyjne:

 • Zieliński P.: Badanie odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie, Konferencja „Asfalty na miarę XXI wieku”, Kielce, 9 maja 2012 r.
 • Zieliński P.: Przykłady zastosowań geosyntetyków do budowy dróg w regionie małopolskim. XV Konferencja Naukowo – Techniczna. Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska, Ustroń 22-23 kwietnia 2010 r.
 • Zieliński P.: Doświadczenia dotyczące podbudów z MMCE wykonanych metodą recyklingu na zimno in situ w Małopolsce, Konferencja techniczna „Stosowanie asfaltów w budowie nawierzchni drogowych”, Kielce, 12 maja 2010 r.
 • Zieliński P.: Przykłady zastosowań technologii recyklingu na zimno na miejscu w przebudowach dróg w Małopolsce, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, 3-4 września 2009, Poznań
 • Zieliński P., Malicki K.:  Aktualne przykłady zastosowań geosyntetyków do budowy dróg, w regionie małopolskim. Konferencja Naukowo – Techniczna. Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska. „Szkoła metod projektowania z zastosowaniem geotekstyliów”, Ustroń 22-24 kwietnia 2009 rok.
 • Zieliński P.: Fatigue investigations of asphalt concrete beams reinforced with geosynthetics interlayer, 6th International RILEM Conference „Cracking in Pavements” Chicago, 16-18 June 2008.
 • Grzybowska W., Zieliński P.: Badania połączenia międzywarstwowego w nawierzchni asfaltowej, 54 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, 23-26.09.2008 Krynica.
 • Zieliński P.: Trwałość zmęczeniowa nawierzchniowych warstw asfaltowych wzmacnianych geosyntetyczną warstwą pośrednią, materiały konferencji naukowo-technicznej „Geotekstylia w budownictwie drogowym i ochronie środowiska”, Ustroń, 2-4 października 2007 r.
 • Zieliński P.: Fatigue investigations of asphalt concrete beams reinforced with geosynthetics interlayer, 16th Inter-Institute Seminar for Young Researchers, Vienna, 17-20 May 2007.
 • Zieliński P.: Przykłady zastosowań technologii recyklingu na zimno na miejscu w przebudowach dróg w Małopolsce, Polski Kongres Drogowy Pt: „Rozwiązania materiałowo-technologiczne w renowacji dróg i mostów”, str. 171 –187, Kościelisko, 3-5 października 2007.
 • Grzybowska W., Zieliński P.: Badania sczepności warstw asfaltowych z geosyntetyczną warstwą pośrednią, materiały konferencyjne III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pt. Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, strony 157-165, Poznań 2005.

 

Prace badawcze:

 • Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy nr 4.T07 E.013.28, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005−2007 (współautor).
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego: Wpływ sczepności geosyntetycznej warstwy pośredniej na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni bitumicznych, nr 5 T07E 070 25, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2003−2004.
 • Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń. Projekt Badawczy Nr 8.TO7 E.043.21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001−2003  (współautor).


Prace projektowe, ekspertyzy:

 • Projekty konstrukcji nawierzchni zarówno nowych jak i przebudowywanych dróg wszystkich klas technicznych,
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych,
 • Projekty składu (badania typu) dla mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Ekspertyzy stanu nawierzchni drogowych wraz z opracowaniem technologii ich naprawy
 • Badania odbiorcze nawierzchni asfaltowych
 • Ocena właściwości materiałów stosowanych do budowy dróg

 

Informacje dla studentów:

Konsultacje:

środa: 11.00-12.30

czwartek: 14.30-15.30

mgr inż. Dorota Błaszkiewicz

mgr inż. Dorota Błaszkiewicz

pok. 30 bud. główny WIL

e-mail: dorota.blaszkiewicz@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 57

budownictwo kolejowe

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:

mgr inż. Wojciech Jankowski

mgr inż. Wojciech Jankowski

pok. 15 bud. główny WIL

e-mail: wojciech.jankowski@pk.edu.pl

budownictwo kolejowe

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:

mgr inż. Sergiusz Lisowski

mgr inż. Sergiusz Lisowski

pok. 14 bud. główny WIL

e-mail: sergiusz.lisowski@pk.edu.pl

tel. 12 628 23 58

geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:

mgr inż. Małgorzata Urbanek

mgr inż. Małgorzata Urbanek

pok. 28 bud. główny WIL

e-mail: malgorzata.urbanek@pk.edu.pl

tel. 12 628 21 79

budownictwo kolejowe

Informacje dla studentów:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20: