zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Profile dyplomowania

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu prowadzi trzy profile dyplomowania na studiach I stopnia: 

Projektowanie infrastruktury drogowej

Studenci wybierający profil dyplomowania projektowanie infrastruktury drogowej będą zapoznani z procesem projektowania i eksploatacji takich urządzeń infrastruktury drogowej takich jak: odcinki dróg i ulic, skrzyżowania i parkingi, place postojowe i dworce oraz projektowaniem organizacji ruchu na wymienionych obiektach.

W projektowaniu oprócz podstawowych wymagań dotyczących sprawności i bezpieczeństwa ruchu szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom ochrony środowiska, którego ranga ciągle rośnie. Zaprezentowane zostaną również komputerowe narzędzia wspierające pracę projektanta (CAD) dla obiektów liniowych.

Nabycie wymaganej wiedzy i umiejętności będzie realizowane przez program przedmiotów specjalizujących:

 • Infrastruktura drogowa (wykład oraz projekt)
 • Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym (wykład, projekt i laboratorium)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (wykład i laboratorium)

 

Przykładowy zakres prac dyplomowych wykonywanych w ramach profilu obejmuje:

 • projekty nowych lub przebudowy odcinków dróg lokalnej i regionalnej sieci wraz z obwodnicami miejscowości,
 • projektowanie skrzyżowań drogowych,
 • projektowanie parkingów wielkopojemnych z podłączeniem do układu drogowego,
 • analizy uciążliwości środowiskowych w otoczeniu dróg i projekty rozwiązań ograniczających te uciążliwości,
 • badania i prognozy hałasu w otoczeniu dróg
 • wybrane prace o charakterze badawczym i studialnym – badania i analizy ruchu pojazdów, badania zachowań uczestników ruchu na różnych elementach sieci drogowej, oceny bezpieczeństwa ruchu

 


Budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych

Studenci wybierający profil dyplomowania budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych będą zapoznani z zagadnieniami systemowego podejścia do utrzymania nawierzchni, procedurami przygotowania remontów i przebudów nawierzchni wraz z technologiami ich wykonawstwa a także technikami utrzymaniowymi dotyczącymi utrzymania systemowego, bieżącego i sezonowego.

Nabycie wymaganej wiedzy i umiejętności będzie realizowane przez program przedmiotów specjalizujących:

 • Utrzymanie nawierzchni (wykład oraz projekt)
 • Nowoczesne technologie robót drogowych (wykład i laboratorium)

Przykładowy zakres prac dyplomowych wykonywanych w ramach profilu obejmuje:

 • projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • projektowanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni (praca projektowa na podstawie danych z pomiarów i badań terenowych),
 • analizy i oceny stanu nawierzchni wybranych odcinków dróg,
 • analizy i oceny jakości oraz przydatności kruszyw do wybranego asortymentu robót drogowych (prace laboratoryjne),
 • cechy wytrzymałościowe i trwałość nowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni,
 • prace studialne – np. nowoczesne technologie napraw nawierzchni drogowych.

Projektowanie infrastruktury szynowej:

 • Projektowanie dróg szynowych
 • Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe
 • Koleje dużych prędkości
 • Zarządzanie ruchem kolejowym
 • Przygotowanie pracy dyplomowej

Transport kolejowy:

 • Transport kolejowy w Polsce i na świecie
 • Technika i organizacja ruchu kolejowego
 • Utrzymanie infrastruktury kolejowej
 • Koleje dużych prędkości
 • Przygotowanie pracy dyplomowej