zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego

Zapraszamy na stronę internetową studiów:   www.spird.pk.edu.pl

Cel i tematyka studiów

Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu. Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:

 • analiz i prognozowania ruchu
 • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu
 • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego
 • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego
 • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik
 • działań dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego

Do kogo adresowane są studia?

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie drogownictwa lub transportu ewentualnie w innej pokrewnej dziedzinie, jeśli posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne umiejętności) w szeroko rozumianej dziedzinie drogownictwa (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie, administracja).

Absolwenci studiów uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej przy współpracy pracowników z innych jednostek naukowo-badawczych krajowych Uczelni i Instytutów oraz specjalistów i praktyków z jednostek administracji państwowej (GDDKiA, MORD, UMK).

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Marian Tracz, prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK, dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK i inni.Studia w liczbach

Czas trwania studiów: 2 semestry

210 godzin zajęć:

120 godz. wykładów

44 godz. ćwiczeń projektowych,

33 godz. ćwiczeń laboratoryjnych

13 godzin seminariów

Organizacja Studiów: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

Kierownik Studiów: dr inż. Mariusz Kieć
tel. (12) 628-21-58, (12) 628-20-28 - sekretariat
adres e-mail: mkiec@pk.edu.pl

Sekretariat Studiów: mgr inż. Barbara Zając
tel. (12) 628-23-07 (w godz. 9.00-14.00),
fax/tel. (12) 628-23-28,
adres e-mail: bzajac@pk.edu.pl