zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Najważniejsze prace

W ramach prac badawczych w latach 1995 ÷ 2013 zrealizowano między innymi programy badawcze:

 • Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR NR10-0067-10/2010 - 2010 ÷ 2013 (kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Tracz)
 • Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” – zadanie T6.5 "Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu". Projekt badawczy POIG.01.01.02-10-106 - 2010 ÷ 2012 (kierownik: dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK)
 • Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Projekt badawczy NCN 4986/B/T02/2010/38, 2010 ÷ 2012 (kierownik: dr inż. Stanisław Radosz)
 • Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami. Projekt badawczy NCN 2540/B/T02/2009/37, 2009 ÷ 2012 (kierownik: dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK)
 • Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Projekt badawczy NCN 2544/B/T02/2009/37, 2009 ÷ 2012 (kierownik: dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK)
 • Określenie trwałości zmęczeniowej asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią, 2009 ÷ 2010 - projekt badawczy promotorski (dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK)
 • Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań środowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości. Projekt badawczy rozwojowy MNiSzW 0596/R/2/TO2/07/02, 2007 ÷ 2009 (prof. dr hab. inż. Marian Tracz)
 • Modele zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstwowego z uwzględnieniem pośredniej warstwy geosyntetycznej. Projekt badawczy KBN 4 TO7E 013 28, 2005 ÷ 2007 (kierownik: dr inż. Wanda Grzybowska)
 • Wpływ obudowy sieci drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenie drogi. Projekt badawczy KBN 4 T12C 049 28 2004 ÷ 2006 (kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Tracz)
 • Opracowanie modelu symulacyjnego skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Projekt badawczy KBN, 2002 ÷ 2003 (kierownik: dr inż. Stanisław Gondek)
 • Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych w różnych warunkach obciążeń, 2001 ÷ 2003 (kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Tracz)
 • Wpływ prędkości i jej ograniczeń na bezpieczeństwo ruchu w obszarach zabudowanych, 1998 ÷ 1999 (dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK)
 • Ocena zależności pomiędzy faktycznym a ocenianym przez kierujących pojazdami stanem jezdni drogowej oraz wpływ stanu jezdni na styl jazdy przyjmowany przez kierowców, 1998 ÷ 1999 (kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Tracz)
 • Przepustowość miejskich skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Projekt badawczy, 1995 ÷ 1998, (kierownik: dr inż. Janusz Chodur)

Oprócz grantów badawczych finansowanych przez jednostki ministerialne, wykonano liczne prace o charakterze badawczym na zlecenie podmiotów gospodarczych. Najważniejsze z nich w okresie 2000÷2013 to:

 • System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, 2009 (wspólnie z Katedrą Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej) dla GDDKiA
 • Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę - raport z wykonania zadania nr 6: Przygotowanie danych do bazy GIS oraz danych do prognoz hałasu, 2006 ÷ 2007, (współpraca z EKKOM Kraków) dla GDDKiA
 • Metody obliczania przepustowości skrzyżowań; bez sygnalizacji, rond i skrzyżowań z sygnalizacją, 2002 ÷ 2004 r., dla GDDKiA
 • Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg, 2002 ÷ 2004 (współpraca z SIGNALCO Ltd Kraków, Heusch Boesefeldt Verkehrsconsult Aachen, TRAFIK Gdańsk)
 • Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 2001 (współpraca z IBDiM), dla GDDP