zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Ważniejsze publikacje

W latach 2000-2013 pracownicy Katedry opublikowali instrukcje, monografie i podręczniki.

 • Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008
 • Chodur J.: Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w warunkach zmienności ruchu. Politechnika Krakowska, seria Inżynieria Lądowa, Monografia 347, Kraków 2007
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M. Ostrowski K. i inni: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004
 • Tracz M., Chodur J. i inni: Metoda obliczania przepustowości rond. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004
 • Chodur J., Gaca S., Gondek S. i inni: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004
 • Grzybowska W., Zieliński P.: Wpływ parametrów materiałowych na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchniach drogowych, w różnych warunkach obciążeń. "Margraf" Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne, Kraków 2003
 • Gaca S.: Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty naukowe, seria Inżynieria Lądowa nr 75, Politechnika Krakowska, Kraków 2002
 • Tracz M., Chodur J., Gaca S.: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001, Wydanie EKODROGA Kraków, Część I - Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, Część II - Ronda