zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

badania efektywności funkcjonowania infrastruktury drogowej i szynowej oraz doskonalenie zasad jej projektowania

  • badania i modele ruchu, 
  • rozwój metod estymacji przepustowości i ocen warunków ruchu na drogach w ujęciu modeli niezawodności,
  • projektowanie rozwiązań o cechach innowacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i szynowej (koleje i tramwaje),
  • rozwój standardów technicznych w projektowaniu infrastruktury drogowej i szynowej – transfer wyników badań naukowych do praktyki
  • niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przestrzeni drogi