zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

PROBRD

  • 31.12.2023 zakończyła się realizacja projektu z udziałem Politechniki Krakowskiej, którego celem było stworzenie – w oparciu o dane zbierane przez drony – systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Rozwiązanie  stanowi wsparcie dla zarządców dróg oraz podmiotów zarządzających ruchem drogowym w miastach. Projekt uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach konkursu „Szybka ścieżka”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 6,8 mln zł. Kwota dofinansowania z NCBR wyniosła 5 387 130,98 zł, z czego wsparcie na badania prowadzone na Politechnice Krakowskiej – 1 203 000 zł. Funkcję kierownika do spraw badań i rozwoju pełnił w projekcie dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierujący Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej. Oprócz PK, w skład konsorcjum realizującego projekt pn. „PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające” wchodziły: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. (lider) – wiodąca na polskim rynku firma specjalizująca się w doradztwie i analizach z dziedziny transportu, mobilności i infrastruktury, a także SkySnap Sp. z o.o., zajmująca się precyzyjnym przetwarzaniem fotogrametrycznym i analizą obrazu z pułapu dronów.