zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

Strona główna

Historia Katedry

Historia Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

Historia „Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu” rozpoczyna się w roku 1945, kiedy to powołano Wydział Architektury, Inżynierii i Komunikacji AGH w Krakowie jako zalążka Politechniki Krakowskiej. Częścią tego wydziału była „Katedra Budowy Dróg”, której pierwszym kierownikiem został profesor Politechniki Krakowskiej mgr Marcin Chmaj, doskonały specjalista drogownictwa miejskiego. Początki Katedry związane były głównie z działalnością dydaktyczną. W 1951 roku zmieniono nazwę katedry na „Katedrę Budowy Dróg i Ulic”, której kierownictwo w roku 1956, po śmierci prof. M. Chmaja, przejął ówczesny dyrektor Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Drogownictwa w Warszawie prof. dr inż. Kazimierz Sokalski. W tym okresie w katedrze istotnie rozszerzono zakres działalności naukowo-badawczej, rozbudowując laboratorium drogowe i rozszerzając współpracę z jednostkami gospodarki i administracji. Prof. K. Sokalski przez 3 kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego a następnie do 1968 roku funkcję Rektora przerwaną nagłą śmiercią Profesora. W 1968 roku funkcję kierownika Katedry Budowy Dróg i Ulic przejął prof. dr hab. inż. Stanisław Datka, rozszerzając zakres działalności katedry o nowy nurt badań, tj. inżynierię ruchu drogowego. W 1970 roku w związku z wprowadzeniem struktur instytutowych, katedra stała się częścią Instytutu Dróg, Kolei i Mostów jako „Zakład Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu”. W 1981 roku kierownictwo zakładu przejął prof. dr hab. inż. Marian Tracz, kontynuując wcześniejsze kierunki prac naukowo – badawczych z ich rozszerzeniem o zagadnienia ochrony środowiska w budownictwie drogowym oraz o problematykę bezpieczeństwa ruchu. W 1992 roku „Zakład Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu” został przemianowany na „Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu”. Profesor Marian Tracz, będąc kierownikiem zakładu, a następnie katedry do 2013 r. stworzył znaną w Polsce i za granicą szkołę inżynierii ruchu drogowego, a także rozwinął kierunek badań związanych z podstawami projektowania infrastruktury drogowej. W tym okresie katedra, kontynuując intensywną współpracę z jednostkami gospodarki narodowej i administracji, podjęła także szeroką współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi udokumentowaną licznymi publikacjami.

 

 

Od września 2013 roku funkcję kierownika „Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu” pełni prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca.

 

Powróć na główną stronę