zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Laboratorium Inżynierii Ruchu

Laboratorium inżynierii ruchu dysponuje sprzętem badawczym umożliwiającym efektywne prowadzenie pomiarów stanowiących podstawę analiz ruchu drogowego, jego oddziaływania na środowisko i funkcjonowania elementów sieci drogowo-ulicznej. W prowadzonych pracach wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie.

 

Podstawowy sprzęt pomiarowy obejmuje:

 • specjalistyczny pojazd wyposażony w rejestratory i mierniki umożliwiające prowadzenie pomiarów stacjonarnych jak i w ruchu
 • system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)
 • wideodetektory i wideorejestratory ruchu drogowego
 • mierniki prędkości – MetroCount, radary ręczne
 • mierniki hałasu
 • stacje meteo

Posiadamy także oprogramowanie przeznaczone do:

 • projektowania geometrycznego dróg i ulic – AutoCad, Civil, AutoTurn
 • analiz statystycznych – Statistica 9.0
 • modelowania hałasu – SoundPlan
 • modelowania rozkładu ruchu w sieci – PTV Visum
 • mikrosymulacji ruchu drogowego – PTV Vissim
 • projektowania sygnalizacji świetlnej – Crossig, Transyt, Passer, Sitraffic