zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Projekty badawcze

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu jest aktywnym uczestnikiem licznych projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. W ramach tych projektów Katedra współpracuje z innymi jednostkami naukowymi i instytucjami z branży transportowej, pełniąc rolę lidera lub partnera w konsorcjach. Projekty te dotyczą m.in. zagadnień związanych z infrastrukturą drogową i kolejową, bezpieczeństwem ruchu, mobilnością miejską, inteligentnymi systemami transportowymi, czy ekologią transportu.

 • INREH   [kliknij aby rozwinąć!]

  • Katedra (lider konsorcjum) we współpracy z Politechnikami: Białostocką, Rzeszowską, Warszawską i Wrocławską - przy wsparciu finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  - 1 października rozpoczynają realizację projektu „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania - INREH”. Na PK projekt będzie realizowany w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu WIL pod kierownictwem  dra hab. inż. Janusza Bohatkiewicza.
 • WIM   [kliknij aby rozwinąć!]

 • PROBRD   [kliknij aby rozwinąć!]

  • 31.12.2023 zakończyła się realizacja projektu z udziałem Politechniki Krakowskiej, którego celem było stworzenie – w oparciu o dane zbierane przez drony – systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Rozwiązanie  stanowi wsparcie dla zarządców dróg oraz podmiotów zarządzających ruchem drogowym w miastach. Projekt uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach konkursu „Szybka ścieżka”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 6,8 mln zł. Kwota dofinansowania z NCBR wyniosła 5 387 130,98 zł, z czego wsparcie na badania prowadzone na Politechnice Krakowskiej – 1 203 000 zł. Funkcję kierownika do spraw badań i rozwoju pełnił w projekcie dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierujący Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej. Oprócz PK, w skład konsorcjum realizującego projekt pn. „PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające” wchodziły: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. (lider) – wiodąca na polskim rynku firma specjalizująca się w doradztwie i analizach z dziedziny transportu, mobilności i infrastruktury, a także SkySnap Sp. z o.o., zajmująca się precyzyjnym przetwarzaniem fotogrametrycznym i analizą obrazu z pułapu dronów.